Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes departaments

Departamenta direktore
Sanita Tīberga
Tālr. 67800939
E-pasts: sanita.tiberga@ropazi.lv

IZGLĪTĪBAS NODAĻA

Izglītības nodaļas vadītāja, departamenta direktores vietniece
Vija Tomiņa
Tālr. 20231300
E-pasts: vija.tomina@ropazi.lv

Galvenais speciālists vispārējās izglītības jautājumos, mūžizglītībā
Arta Lēnerte
Tālr. 28022212
E-pasts: arta.lenerte@ropazi.lv

Galvenais speciālists pirmsskolas izglītības jautājumos
Jautājumi par pirmsskolas vecuma bērnu rindām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
Vēsma Eglīte
Tālr. 28343663
E-pasts: vesma.eglite@ropazi.lv

Speciālists izglītības administrēšanas jautājumos
Jautājumi par pašvaldības atbalstu privātajām izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem
Arta Bluķe
Tālr. 67800938
E-pasts: arta.bluke@ropazi.lv

 

Ropažu novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes departamenta nolikums

Datora versija