Aizraujošu jauno mācību gadu!

03.09.2018
Aizraujošu jauno mācību gadu!
Vasara šogad bijusi gara, aizraujoša un paskrējusi nemanot. Un tikai rīta dzestrums un dobēs ziedošas gladiolas un asteres liecina par to, ka klāt ir Zinību diena un jaunais mācību gads.

Jaunas atklāsmes, panākumus un neizsīkstošu zinātkāri skolēniem jaunajā mācību gadā visās novada izglītības iestādēs šodien vēlēja skolotāji, izglītības iestāžu vadītāji un arī Ropažu novada pašvaldības pārstāvji.

Zaķumuižas pamatskolas skolēniem šis Zinību dienas rīts bija aizraujošs un interesants kopā ar Zinātniskā teātra “Laboratorium” ekspertiem. Pārsteiguma pilnus eksperimentus uz savas ādas izbaudīja gan skolēni, gan skolotāji, un nu visi ir gatavi jaunām atklāsmēm un pārsteigumiem arī mācību priekšmetos.

Savukārt Zaķumuižas pamatskolas pašiem mazākajiem audzēkņiem pirmā izzinošā nodarbība bija jau 3. septembrī svinīgā pasākuma laikā, jo mazie pirmsskolēni no audzinātājām uzzināja, kas nepieciešams, lai izgatavotu krāsainos ziepju burbuļus, kas tik caurspīdīgi, krāsaini un gaistoši spēj iepriecināt ikvienu – gan lielu, gan mazu. Par jauniegūtajām zināšanām kopā ar bērniem priecājās arī Zinību Pūce. Mazie pirmsskolēni kopā ar audzinātājām priecājās par kopīgi radītajiem vismaz 100 krāsainiem burbuļiem Zinību dienā Latvijas simtgadē.

Ropažu vidusskolā jaunais mācību gads iesācies ar divām kuplām pirmajām klasēm, skolā ar šo mācību gadu ir pārmaiņas, proti, pašlaik skolas direktora pienākumus pilda Fēlikss Svirskis, kā arī Ropažu vidusskolā ir direktora vietniece izglītības jomā –  Nora Pavlova. Šogad pirmo skolas dienu Ropažu vidusskolā atklāja Ropažu mūzikas skolas audzēkņi, kā arī skolēnus un skolotājus uzrunāja un vadīja svinīgo pasākumu paši Ropažu vidusskolas skolēni  Kitija Kaņepe un Henrijs Krūmiņš.

PII Annele pirmā mācību gada diena tika aizvadīta skolas iekšējā pagalmā ar mīļiem vārdiem visus mazos mācību gada uzsācējus sveica PII Annele direktore Vēsma Eglīte un Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece izglītības un attīstības jautājumos  Renāte Gremze.

Savukārt Ropažu novada mūzikas un mākslas skolā pirmā skolas diena tika aizvadītāja jaunā skaisti izremontētā zālē, kuru ieskandināja mūzikas skolas audzēkņi.

 

 

Aizraujošu, interesantu, jaunām zināšanām un panākumiem pilnu šo Jauno mācību gadu!

 

Ropažu novada pašvaldība

Datora versija