Audzēkņu uzņemšana Ropažu Mūzikas un mākslas skolā "Rodenpois"

20.08.2020
Audzēkņu uzņemšana Ropažu Mūzikas un mākslas skolā "Rodenpois"
Ropažos - 26.augustā pl.13:00-17:00; 1.septembrī pl.14:00-16:00; 2.septembrī pl.14:30-15:30. Zaķumuižā - 2.septembrī pl.14:30-15:30 (Zaķumuižas KN)

Piedāvājam apgūt:
Klavierspēli, Vijoļspēli, Flautas spēli, Saksofona spēli, Ģitārspēli, Sitaminstrumentu spēli, Dziedāšanu un Vizuāli plastisko mākslu!

Datora versija