Ekoskolas skolēni veido sadarbību ar uzņēmējiem

28.11.2019
Ekoskolas skolēni veido sadarbību ar uzņēmējiem
Ekoskolu Rīcības dienu kampaņā, kas ir plašākā vides jautājumu kampaņa Ekoskolu tīklā un šogad norisinājās ar saukli “Par nākotni bez klimata krīzes!”, skolas aicina Latvijas iedzīvotājus izdarīt ilgtspējīgas izvēles labākas un drošākas nākotnes vārdā.

Ropažu Ekoskolas skolēni Ekoskolu Rīcības dienās uz tikšanos bija aicinājuši Ropažu veikalu vadītājus, lai iepazīstos, iepazīstinātu ar šobrīd aktuālo ZERO WAST pieeju un apspriestu sadarbības iespējas.

Uz tikšanos ar Ropažu novada vidusskolas Ekoskolas aktīvajiem skolēniem atnāca uzņēmējs Jānis Baklāns, veikala “Lats” īpašnieks Ropažos.

Skolēni ar uzņēmēju veidoja sarunu par to, kā kopīgiem spēkiem Ropažos veikalu apmeklētāju vidū iespējams veicināt zaļo domāšanu un kā samazināt plastmasas maisiņu izmantošanu un izplatību. Skolēni ierosināja, ka veikalā varētu vairāk preču pārdot tieši sveramā veidā un sverot izmantot papīra nevis plastmasas maisiņus.

Skolēni paši ir gatavi izgatavot auduma iepirkuma maisiņus, otrreizēji izmantojot vairs nevajadzīgu, lietotu audumu, un ar tiem nodrošināt veikalu, lai pircējiem piedāvātu iegādāties un izmantot šādu, vairākkārt lietojamu, maisiņu vai lielos papīra maisus nevis ierasto plastmasas iepirkumu maisu. “Tā kopīgiem spēkiem, paralēli skaidrojot plastmasas atkritumu kaitīgo ietekmi uz dabu un klimata pārmaiņām, maziem solīšiem mēs Ropažos kopīgi varētu censties iet uz plastmasas izplatīšanas ierobežošanu,” skaidroja Ropažu novada vidusskolas Ekoskolas koordinatore Silvija Kantāne.

Uzņēmējs Jānis Baklāns pozitīvi novērtēja skolēnu iniciatīvu un izteica gatavību sadarboties, labprāt veikalā izvietojot Ekoskolas sagatavotos informatīvos plakātus par vides jautājumiem, kā arī censties izmantot vairāk papīra produktu iepakošanā un pārdošanā. Vienlaikus uzņēmējs jauniešus aicināja it visus jautājumus izvērtēt ar vēsu prātu un akli neskriet ar pieri sienā, saprotot, ka ir lietas, kuras ir iespējams mainīt un ietekmēt, un ir lietas, kuras nemainīsies tik drīz kā gribētos.

Pirmā tikšanās ar uzņēmēju Ropažos Ekoskolas skolēniem bijusi pretimnākoša, uz sadarbību vērsta un veiksmīga, tādēļ veikals “Lats” Ropažos skolēnu vidū turpmāk tiks uzskatīts par sadarbības partneri labākas, videi draudzīgākas dzīves veidošanā Ropažos.

 

 

 

 

 

Datora versija