Ekoskolu aktivitātes – pamanāmas, ieinteresējošas un vienojošas

12.10.2018
Ekoskolu aktivitātes – pamanāmas, ieinteresējošas un vienojošas
Ropažu novada izglītības iestādes – Ropažu vidusskola un pirmsskolas izglītības iestāde “Annele” ar panākumiem turpina darboties starptautiskajā vides izglītības Ekoskolu programmā. Septembra vidū abu mūsu novada izglītības iestāžu pārstāvji piedalījās Ekoskolu apbalvošanas pasākumā, saņemot augstāko novērtējumu – Ekoskolu zaļo karogu.

Ropažu vidusskola Ekoskolu programmā darbojas jau desmito gadu, un astoto gadu saņem starptautiski atzītu visaugstāko darbības novērtējumu – Ekoskolu zaļo karogu. Arī pirmsskolas izglītības iestāde “Annele” tikpat aktīvi un veiksmīgi darbojas vides izglītības jomā – “Annele” Ekoskolu programmā piedalās 7 gadus un Ekoskolu karogu šogad saņēma septīto reizi.

Ekoskolu svinīgās apbalvošanas pasākums šogad bija ļoti īpašs, valsts simtgadei veltīts - Latvijā satikās visu pasaules valstu Ekoskolu kustībā iesaistīto valstu pārstāvji. Katrai Latvijas Ekoskolai bija iespēja satikt un iepazīties ar jauniem sadarbības partneriem no citām Ekoskolu programmā esošajām dalībvalstīm. Ropažu vidusskolas sadarbības partneris bija Vācija un līdz ar to, skolai ir iespēja attīstīt sadarbību ar ekoskolu Vācijā.

 “Anneles” partneris Ekoskolu svinīgās apbalvošanas pasākumā bija Maroka, un, izrādījās, ka Marokas pārstāvis ir arī Starptautiskā Vides fonda viceprezidents.

Katra Ekoskola bija sagatavojusi savu vēstījumu laika kapsulai, kurai simboliski bija izvēlēta zemeslodes forma. Vēstījumā Ekoskolu aktīvisti ietvēra to, kā viņi redz mūsu planētas nākotni un kādus soļus katrs veiks, lai uzlabotu esošo situāciju nākotnē.

Gan Ropažu vidusskolā, gan PII “Annele” Ekoskolu aktivitātes jau kļuvušas par neatņemamu ikdienas un arī mācību satura sastāvdaļu. Šodien nevienam vairs nav jāskaidro, kādēļ tas ir svarīgi, jo tas visiem jau ir pašsaprotams.

Ekoskolas aktivitātes skolā ir pamanāmas un ieinteresējošas - par to liecina jaunāko klašu skolēnu lielā ieinteresētība darboties Ekoskolā un, kā saka Ekoskolu kustības koordinatore Ropažu vidusskolā Silvija Kantāne, šajā mācību gadā jau ir tā, ka jāveido divas sanākšanas reizes  - „vecajiem” un „iesācējiem”, ir tik daudz ieinteresētu skolēnu!

Skolā izveidojušās stabilas Ekoskolas tradīcijas – skolēni paši izvēl skolas prezidentu, jauno dalībnieku iesvētības, Mārtiņdienas tirdziņš, kas sastāv no tikai pašu gatavotiem un darinātiem produktiem un ēdieniem. Skolēni piedalās koku un meža stādīšanas akcijās Latvijā, tradīcija – 1. un 12. klase septembrī stāda ābeles, ekoaktīvs arī rododendrus un citus stādījumus tepat, Ropažu parkā. Skolēni joprojām pārrunā ar skolas ēdinātājiem, lai maksimāli maz tiktu izmantota celofāns tirdzniecībā. Skolēni katru gadu piedalās makulatūras, izlietot bateriju vākšanas un arī ozolzīļu vākšanas akcijās.

Silvija Kantāne atzīst, ka arī klases un visa skola plāno aktivitātes, ievērojot Ekoskolas principus un prioritātes – mācību ekskursijas, pārgājieni un aktivitātes ir tieši saistītas ar dabu, dabas izzināšanu, ar atbildīgu attieksmi pret vidi. Ekoizglītība iet kopsolī ar audzināšanu un mācību procesu.

Interesanti un zīmīgi - skolēni pamanījuši, ka šobrīd arī pašvaldības aktuālie un realizētie projekti ir saistīti ar dabu un vidi, tādējādi ejot kopsolī ar Ekoskolu uzstādījumiem.

Ropažu vidusskola par šī gada Ekoskolas pētāmo tēmu izvēlējusies – bioloģisko daudzveidību.  Bet jau pavisam drīz - no 27. oktobra līdz 2. novembrim Ekoskolas skolēni Erasmus projekta ietvaros dosies uz Moldovu, Sireti, lai dalītos pieredzē par Ekoskolu kustību un vērtībām. Tā būs atbildes vizīte (Moldovas skolēni viesojās Ropažu skolā 29.07- 04.08.) Bet pavasarī Ropažu Ekoskola uzņems citu reģionu Ekoskolas un dalīsies pieredzes apmaiņā.

Arī PII “Annele” Ekoskolas tēmas tiek pilnībā integrētas PII mācību saturā un ikdienas aktivitātēs. Mākslīgi nekas netiek darīts, katrai aktivitātei ir sava nozīme un jēgpilns skaidrojums.

Šobrīd  “Annelē” aktīvi turpinās metožu un paņēmienu apguve ārmācībā – mazie pirmsskolēni daudz laika pavada svaigā gaisā. Viņi dodas ārā un mācās darot grupu laukumiņos un ārpus bērnudārza teritorijas. “Anneles” pedagogi “Erasmus” projekta ietvaros ir pabijuši Somijā un Čehijā, kur guvuši jaunu pieredzi, ko izmantot savā ikdienas darbā.

“Annele” arī kļuvusi par pieredzes skolu un aktīvi dalās savā pieredzē ar citu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem: gan par ārmācību, gan par daudziem citiem jautājumiem. 26. septembrī ”Annele” uzņēma 24 citu Pierīgas pirmsskolas izglītības iestāžu pārstāvjus un dalījās pieredzē gan par Somijā un Čehijā gūto pieredzi, gan par ārmācību. Pieredzes skola saucās “Nākotne sākas jau šodien” un ciemiņi PII tika iesaistīti aizraujošās un interesantās, praktiskās aktivitātes dabā, izmantojot tehnoloģijas, bez kurām nākotne nav iedomājama. Jau oktobra otrajā pusē un arī novembrī gaidāmas vairākas citas citu pirmsskolas izglītības iestāžu pārstāvju viesošanās. “Annele” labprāt dalās savā pieredzē.

Taču paralēli notiek arī dažādas vides izglītības aktivitātes - septembrī gan “Annelēni” kopā ar vecākiem un audzinātājiem, gan Ropažu vidusskolas skolēni jau paspējuši piedalīties akcijā “Piekrastes tīrrade – Latvijai 100”, kopīgiem spēkiem tīrot Baltijas jūras piekrasti. No 5. līdz 9. novembrim Annele piedalās Ekoskolu Rīcības dienās, kurai šogad izvēlēta vienojošā tēma “Plastmasai nē!”. Šobrīd “Annelē” tiek veikts  vides izvērtējums, kura veikšanā iesaistās gan  skolotāji un audzēkņi, gan citi bērnudārza darbinieki. Dažus vides izvērtējuma jautājumus uzdos arī vecākiem. Šī mācību gada tēma ekoskolā “Enerģija”, kas ir viena no  Ekoskolu pamattēmām, ko Annelēni vēl nav iepazinuši. Tēmas apguve tiks integrēta, apgūstot mācību saturu atbilstoši šī gada galvenajam mūsu pirmsskolas mērķim – mācīties caur pētījumu.

Datora versija