Izglītības darbinieku konference – par kompetencēm, pārmaiņām un radošumu

29.08.2019
Izglītības darbinieku konference – par kompetencēm, pārmaiņām un radošumu
29. augustā Ropažu Kultūras un izglītības centrā uz ikgadējo konferenci pulcējās izglītības darbinieki no visām mūsu novada izglītības iestādēm.

Mainīgajā pasaulē vienīgais nemainīgais ir pārmaiņas. Pasaule nemitīgi mainās, un arī mūsu dzīve. Šodien spējam jau to, kam vakar pat noticēt neiedrošinājāmies. Robežas lielākoties pastāv tikai mūsu prātos.

Izglītības sistēma un izglītības iestādes atrodas aktīvu pārmaiņu laikā un tas ir saprotami, jo laikam un tehnoloģijām strauji mainoties un attīstoties, jāmainās un jāattīstās ir arī izglītības iestādēm un izglītības darbiniekiem. Arī jaunā paaudze, tās prasmes, vajadzības strauji mainās.

Jau šogad pirmsskolā uzsāks īstenot jauno pirmsskolas izglītības saturu, savukārt skolas jauno pieeju un saturu uzsāks īstenot nākošā gada 1.septembrī. Pārmaiņas nekad nav vieglas - iedziļināties, izprast, pieņemt, būt drosmīgam, kļūdīties un mācīties no savām kļūdām. Tādēļ arī izglītības darbiniekiem mūsdienās ir jāspēj mainīties, skatīties uz lietām no cita skatupunkta, mācīties un apgūt daudz jauna.

Pavisam neilgi pirms jaunā mācību gada pedagogi tika aicināti ieklausīties Latvijas Kultūras akadēmijas asociētā profesora loģikā un kultūras teorijā, viena no Latvijas vadošajiem speciālistiem komunikācijas un argumentācijas teorijas jomā, filozofijas doktora Edmunda Apsalona ieteikumos komunikācijas kompetences paaugstināšanai un novērtēt sadarbības lielo nozīmi komunikācijas veidošanā.

Savukārt mācīšanās atbalsta konsultante Ingas Pāvula klātesošos vedināja uz pārdomām par pārmaiņām izglītībā – akcentējot, ko tās nozīmē skolotājam.

Ropažu novada skolotāji ir gatavi pārmaiņām: mums ir radoši, aizrautīgi un drosmīgi skolotāji, kuri ir gatavi dalīties pieredzē arī ar citiem kolēģiem.

Konferences laikā tika sveikti arī labākie un radošākie mūsu novada izglītības darbinieki – gan Pierīgas novadu izglītības, kultūras un sporta pārvaldes organizētā konkursa "Neturi sveci zem pūra" laureāte, Ropažu vidusskolas sporta skolotāja Olga Ozola, gan pedagogu radošo dienu konkursa "Es daru tā: labās prakses piemēri" laureātes – skolotājas Daigai Veisa, Anda Kalniņa, Daiga Hercberga, Aija Jakseboga un Līga Studāne.

Savukārt apbalvojumu “Par rītdienas pedagoģisko darbu šodien” šogad saņēma:

Viktors Fedosejevs un Agnese Spridzāne - Ropažu Mūzikas un mākslas skola “Rodenpois”

Viktors – perspektīvās novada jauniešu grupas „Fool on Parade” vadītājs un menedžeris. Pateicoties grupai un Viktoram, skola ar labiem panākumiem piedalījusies dažādos koncertos, konkursos un festivālos.

Agnese - mākslas programmas vadītāja. Atbildīga, radoša,  saprotoša, atsaucīga un iejūtīga gan pret bērniem skolā, gan pieaugušajiem Mākslas studijā. Vienmēr prot pārsteigt ar kaut ko jaunu, inovatīvu un neparastu.

 

Anda Kalniņa un Aija Jakseboga - Pirmsskolas izglītības iestāde "Annele"

Anda un Aija  - ieinteresētība, atbildīga iesaisteun mijiedarbība ar audzēkņiem, kolēģēm “Annelē” un citur Latvijā, ieviešot kompetenču pieeju mācību saturā.

Aktīvi iesaistījušās projekta materiālu izpētē un aprobēšanā, iegūtās atziņas izmēģina ikdienas darbā ar bērniem, vērtē un analizē, dalās ar pieredzēto.

 

Elīna Damme un Anita Martinsone - Zaķumuižas pamatskola

Elīna - komandas cilvēks, daudz laika un spēka iegulda, lai panāktu pēc iespējas labākus rezultātus. Prasīga pret sevi un citiem. Nepadodas grūtību priekšā, pieņem izaicinājumus un meklē risinājumus. Spēcīga personība.

Anita - spēj motivēt skolēnus tā, ka viņi izzina pasauli ar prieku; prot radīt skolēnos interesi par vidi un vēsturi, māca mīlēt savu valsti un būt aktīvam tās patriotam, iedvesmojot kļūt labākiem.

Regulāri papildina savas zināšanas dažādos kursos un projektos un visu jauno labprāt izmēģina mācību stundās. Ar mērķtiecīgu darbu sasniegti augsti rezultāti eksāmenos, iegūtas godalgotas  vietas Pierīgas un valsts mērogā.

 

Elita Strazdiņa un Lidija Markeviča - Ropažu vidusskola

Elita - režisores talants, spēj uzburt fantastiskas bērnu izrādes ar dziesmām un dejām, kurās ir padomāts par lomām visiem skolēniem. Aktīva, radoša, un atbildīga, svarīgs ir rezultāts. Raksta smeldzīgu un emocionālu dzeju. Prot ieinteresēt skolēnus latviešu valodas un literatūras apguvē.

Lidija – prot saprast un iedziļināties ikviena skolēna vajadzībās, sniegt nepieciešamo atbalstu un padomu. Stingra un iejūtīga. Mīl savu mācību priekšmetu un rada interesi par to. Seko līdzi un interesējas par teātra mākslu un mūsdienu literatūru.  Izpalīdzīga, pretimnākoša, ļoti atbildīga.

Apsveicam un lepojamies ar mūsu gudrajiem, radošajiem un iedvesmojošajiem Skolotājiem!

Konferences noslēgumā ar mazliet nenopietnu un pozitīvu priekšnesumu klātesošos priecēja Improvizācijas teātris “Spiediens”.

Ropažu novada pašvaldība  novēl visiem izglītības darbiniekiem radošu, aizraujošu un pozitīvām emocijām piepildītu jauno mācību gadu!

 

 

Datora versija