Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs Ropažu novada izglītības iestādēs (RE:TV video sižets)

07.11.2018
Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs Ropažu novada izglītības iestādēs (RE:TV video sižets)
Paredzētās reformas izglītības saturā un izglītošanas pieejā nosaka, ka visās Latvijas skolās pakāpeniski jāievieš kompetenču pieejā balstīts mācību saturs.

Šobrīd rit jau otrais mācību gads, kad 100 Latvijas skolas, piedaloties Valsts izglītības satura centra projektā “Skola 2030”, pielāgo gan mācību saturu, gan mācīšanas pieeju maiņu. Šajā pilotprojektā piedalās arī izglītības iestādes no Ropažu novada.

Datora versija