Laureātos - “Anneles” audzinātājas

22.03.2019
Laureātos - “Anneles” audzinātājas
Pierīgas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu radošajā dienā “Es daru tā!” piedalījās arī Ropažu pirmsskolas izglītības iestādes “Annele” skolotājas.

Vērtēšanas komisija, kuras sastāvā bija - Pierīgas IKSP galvenā speciāliste Vija Tomiņa, Arita Lauka un Oksana Brūvere – Skola 2030 ekspertes, augstāko vērtējumu – Laureāts - piešķīra 6 darbiem no 30, starp kuriem divi “Anneles” audzinātājām - Daigai Veisai, Andai Kalniņai, Aijai Jaksebogai un Daigai Hercbergai!

Datora versija