Mācību procesa organizācija Ropažu novada vidusskolā no 30. novembra līdz 18. decembrim

29.11.2020
Mācību procesa organizācija Ropažu novada vidusskolā no 30. novembra līdz 18. decembrim
24. novembrī valdība pieņēma stingrākus regulējumus piesardzības pasākumu īstenošanā izglītības iestādēs, kas nosaka, ka skolēnam mācību procesā ir jāparedz 3 m2 telpas un pedagogiem gan mācību stundās, gan ārpus tām ir jāvalkā mutes un deguna aizsegs.

Lai arī šie noteikumi ir milzīgs izaicinājums Ropažu novada vidusskolai klātienes procesa organizēšanai, tomēr esam raduši iespēju 1.-5.klasēm mācības turpināt klātienē katru dienu, lai arī vienlaikus mums ir jāatsakās no pagarinātās dienas grupām telpu un pedagogu resursu dēļ. Diemžēl sestajām klasēm klātienē mācības varēsim nodrošināt 50%, paredzot, ka skolēni klātienē mācīsies katru otro dienu, bet attālināti veicamais darbs būs ierakstīts e-klases mājasdarbu sadaļā.

Papildu tam, 6.klasēm attālinātajā mācību procesā pamazām uzsāksim Google Classroom lietošanu, tādēļ tuvākajā laikā sazināsimies ar ģimenēm, kurām nepieciešams tehnoloģiskais atbalsts. Jāpiebilst, ka attālināto  mācību dienās tiešsaistes nodarbības nav plānotas, jo lielākā daļa 6.klašu skolotāju ir nodarbināti klātienes mācību procesā 4.-6.klasēs.

Detalizēti mācību procesa organizācijas plāni skolēniem un vecākiem ir nosūtīti e-klases pastā. Ņemot vērā šīs pārmaiņas, lūdzam vecākus rūpīgi izpētīt plānotās izmaiņas un autobusu laikus un pārrunāt jauno kārtību ar bērniem. Tikpat nozīmīgi ir atkārtoti ar bērniem pārrunāt distancēšanās un roku higiēnas jautājumus. 

Lai arī lielākā daļa vecāku vēlas turpināt bērniem mācību procesu klātienē, izprotam, ka atsevišķās ģimenēs vecāki vēlētos 1.-6.klašu skolēnus izglītot mājās paši. Ja ģimenē šāds lēmums ir pieņemts, tad vecākam jārīkojas šādi:

·         Vecāki iesniedz rakstisku iesniegumu skolas direktoram;

·         Skolas direktors saskaņo savu lēmumu ar skolas dibinātāju;

·         Skolas direktors ar rīkojumu nosaka, ka izglītības programmas mācību saturu skolēns var apgūt ģimenē un ka par to ir atbildīgi viņa vecāki;

·         Vecāki nodrošina skolēna mācībām nepieciešamo mācību vidi un atbalstu mācību satura apguvei;

·         Skolas administrācija nosaka izglītības programmas īstenošanas kārtību un kārtību, kādā izglītības iestādes pedagogi novērtēs skolēna mācību sasniegumus mācību gada laikā

·         Līdz ārkārtējās situācijas beigām vecākiem vairs nav jāiesniedz ārsta izziņa vai psihologa atzinums, lai nodrošinātu izglītību ģimenē.

No 30.11.2020. līdz 18.12.2020 ir plānotas arī skolēnu autobusu kursēšanas laiku izmaiņas:

Ropaži, Rīgas iela 5

13.00 Tumšupe; Kākciems-Silakrogs

13.40 Augšciems

15.00 Tumšupe; Kākciems-Silakrogs

15.40 Augšciems

 

Zaķumuiža

13.50 (visi maršruti)

15.30 (visi maršruti)

 

Vakara reisi:

18.30 no Zaķumuižas (visi maršruti)

19.10 no Ropažiem (visi maršruti)

 

Lai mums viss izdotos, ļoti svarīgi šajos sarežģītajos apstākļos ir būt saprotošiem un pieņemt, ka ārkārtas situācija mums visiem rada neērtības un papildu stresu. Bet arī ārkārtas situācija nav mūžīga un mēs to pārvarēsim visi kopā, ja viens otru atbalstīsim!

 

Visiem stipru veselību un izturību vēlot,

Inta Ozola,

Ropažu novada vidusskolas direktore

Datora versija