Par pirmsskolas izglītības iestāžu darbu vasarā

22.03.2019
Par pirmsskolas izglītības iestāžu darbu vasarā
Aicinām iepazīties ar Ropažu novada pirmsskolas izglītības iestāžu grupu darba plāniem 2019. gada vasaras periodā un savlaicīgi ieplānot savu atpūtu kopā ar bērniem.

Vasarā visas pirmsskolas izglītības iestādes strādās ar samazinātu grupu skaitu.  Pirmsskolas izglītības iestādes, lai varētu savlaicīgi saplānot savu darbu vasaras periodā, veiks vecāku aptauju pirmsskolas grupās, lai uzzinātu bērnu skaitu, kuriem būs nepieciešamība apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi attiecīgajos vasaras mēnešos.

Lūgums vecākiem, piesakot bērnu vasaras mēnešos uz pirmsskolas iestādi, to darīt atbildīgi.

Iepriekšējo  gadu apkopotā informācija un izanalizētais pirmsskolas izglītības iestāžu vasaras darbs liecina par to, ka nereti vecāki piesaka bērnus, tomēr iestāde netiek apmeklēta. Neprecīzie dati apgrūtina darba plānošanu novada izglītības iestādē iestādēs.

PII “Annele” darba grafiks 2019. gada vasarā:

-  Grupas tiek apvienotas atkarībā no bērnu apmeklējuma skaita. Līdz 1. aprīlim notiek pieteikšanās vasaras grupu apmeklējumam.

-  No 1.07. līdz 26.07. PII “Annele” uzņem Zaķumuižas pamatskolas pirmsskolas vecuma grupu audzēkņus, kuriem nepieciešama pieskatīšana vasaras periodā.

- “Annele” ir slēgta no 1.08 līdz 30.08. Nepieciešamības gadījumā, veicot iepriekšēju pieteikšanos līdz 1. aprīlim, pirmsskolas pakalpojums ir pieejams Zaķumuižas pamatskolas pirmsskolas grupās.

- Sakarā ar nepieciešamību sagatavoties jaunajam mācību gadam, iestāde slēgta no 29.08. līdz 30.08. bez pirmsskolas pakalpojuma nodrošinājuma citā novada iestādē.

 

Zaķumuižas pamatskolas pirmsskolas izglītības darba grupu grafiks 2019. gada vasarā:

- Grupas tiek apvienotas atkarībā no bērnu apmeklējuma skaita.

- Pirmsskolas grupa “Mazulīši” slēgta no 1.07. līdz 26.07. Pirmsskolas pakalpojums pieejams Ropažu novada pii “Annele”.

- Sakarā ar nepieciešamību sagatavoties jaunajam mācību gadam, iestāde slēgta no 29.08. līdz 30.08. bez pirmsskolas pakalpojuma nodrošinājuma citā novada iestādē.

 

Datora versija