Pašvaldība meklē risinājumus izglītības iestāžu attīstībai Ropažu novadā

25.05.2018
Pašvaldība meklē risinājumus izglītības iestāžu attīstībai Ropažu novadā
Ropažu novada pašvaldībā varam droši teikt, ka izglītība mums vienmēr ir bijusi un būs prioritāte. Ir rekonstruēta un paplašināta Ropažu vidusskola, kurā nodrošināta mūsdienām atbilstoša mācību vide.

Pirms dažiem gadiem tika rekonstruēta arī PII “Annele” un Zaķumuižas pamatskola. Viens posms ir noslēdzies, bet ir mainījusies esošā situācija un pašvaldībai ir jāseko līdzi laikam - pat jābūt soli priekšā.

Šobrīd ir skaidrs, ka visdrosmīgākās prognozes pirms 5 gadiem par audzēkņu skaitu novadā un īpaši Zaķumuižas pamatskolā ir izrādījušās ļoti pieticīgas. Tas nozīmē, ka šobrīd Ropažu novada pašvaldība, domes deputāti un izglītības iestāžu vadītāji ir jaunu izaicinājumu priekšā, lai novadā maksimāli nodrošinātu iespēju katram Ropažu novadā dzīvojošam bērnam iegūt kvalitatīvu pirmsskolas, pamata un vidējo izglītību.

Jau šobrīd ir skaidrs, ka kaut kas ir jāmaina un to nav iespējams izdarīt, neveicot būtiskas izmaiņas izglītības sistēmā. Ja šobrīd netiks atrasts risinājums, pēc gada pašvaldība nevarēs nodrošināt ar vietu izglītības iestādēs ne tikai pirmsskolas, bet arī pamatskolas bērnus Zaķumuižas pamatskolā.

Pašvaldība ir meklējusi iespējas piesaistīt finansējumu Zaķumuižas pamatskolas paplašināšanai, kā arī jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai, bet esošā valsts politika to neparedz. Savukārt būvniecība tikai par pašvaldības līdzekļiem šobrīd nav iespējama.

Zaķumuižas pamatskola ir ļoti progresīva un šobrīd veiksmīgi ievieš kompetencēs balstītu mācību procesu, taču skolas fiziskā vide vairs neļauj skolai attīstīties un jau šobrīd ir mācību priekšmeti, kuru apguve notiek Zaķumuižas kultūras nama telpās. Savukārt Ropažu vidusskola pēc rekonstrukcijas ir ieguvusi jaunas, plašas un modernas telpas, kurās var ieviest kompetenču saturu, tai skaitā arī vidusskolas posmā.

Meklējot risinājumus izglītības iestāžu  attīstībai Ropažu novadā, mums ir jāņem vērā arī valsts noteiktā izglītības politika, kas paredz gan skolas gaitas uzsākšanu no 6 gadu vecuma, gan kopējā izglītības iestāžu skaita samazināšanu.

Lai nodrošinātu iespēju visiem novadā dzīvojošajiem bērniem saņemt kvalitatīvu izglītību pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas posmā, kā arī ņemot vērā visus esošos apstākļus un apsvērumus, Ropažu novada Domes deputāti šobrīd vienojušies par šādām, konkrētām rīcībām:

  • 2018./2019 mācību gadā gan Ropažu vidusskola, gan Zaķumuižas pamatskola turpina darboties ierastajā kārībā;
  • 2018. gadā pašvaldība ciešā sadarbībā ar Ropažu vidusskolu, Zaķumuižas pamatskolu un izglītības jomas ekspertiem darba grupā izstrādā konceptuālu modeli vienas izglītības iestādes izveidei Ropažu novadā, saglabājot katras izglītības iestādes sasniegtos rezultātus, ņemot vērā katras skolas atšķirības un laika gaitā uzkrāto pozitīvo, labo pieredzi;
  • pēc darba grupas izstrādāto rezultātu apzināšanas, domē tiks pieņemts lēmums par iespējamo labāko risinājumu;
  • 2019./2020. mācību gadā tiek uzsākta visveiksmīgākā un piemērotākā risinājuma realizācija.

Tātad – ar nākošo mācību gadu skolas netiks apvienotas, taču tiks domāts un diskutēts par izglītības iestāžu apvienošanu, labākajiem risinājumiem un rezultātiem.

Neviens Ropažu novadā nevēlas sasteigtu risinājumu, taču vienlaikus ir jāapzinās, ka ir pienācis laiks atrast pareizo risinājumu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai un attīstībai Ropažu novadā.

 

 

Datora versija