Pedagogu radošā diena “Es daru tā!”. Atzinības un laureātes tituls

22.03.2019
Pedagogu radošā diena “Es daru tā!”. Atzinības un laureātes tituls
19. februārī norisinājās Pierīgas novadu izglītības iestāžu, kuras īsteno pirmsskolas programmas, pedagogu radošā diena „Es daru tā!” No Zaķumuižas pamatskolas pieredzē dalījās 3 skolotājas: Laine Puķīte - Olmane, Ilze Barkāne, Līga Studāne.

Mēs varam lepoties ar kolēģēm, jo L. Puķīte- Olmane ieguva atzinību „Kolēģu simpātiju balvu” par prezentāciju vakara pārgājienam „No kā man Latvijā ir bail?”, Ilze Barkāne dalījās pieredzēs ar organizētām bērnu darbībām mūzikas nodarbībās un saņēma atzinību „Vērtēšanas komisijas balvu”, savukārt Līga Studāne ieguva laureātes godu un dalījās ar „Pašvadītu mācību procesu bērnu praktiskajā darbībā”. Skolotājas arī pašas sev ieguvušas dažādas atziņas:

Skolotājas Laines Puķītes-Olmanes atziņas:

1. Ejam līdzi laikam, domājam citādāk, „rokam dziļāk”.

2. Ja pedagogi strādās komandā un izvirzīs kopīgus mērķus, efektīvāks būs ne tikai pašu ieguldījums, bet arī atgriezeniskā saite no bērniem.

3. Saglabājam iekšējo „mieriņu”, jo tad laimīgāki būsim gan paši, gan bērni mums apkārt.

Skolotājas Līgas Studānes atziņas - ja pedagogs pasauli atklāj dabiskā veidā, pašpietiekami, pašaktuāli, spēj ieinteresēt bērnus, parastajā saskatīt neprasto, vari būt gandarīts, ka ieguldījums nav bijis veltīgs. Ja spēj ieraudzīt skaisto, tas  piepilda un iedvesmo dzīvot. Paldies Ropažu novada deputātiem par sadarbību ar PIKSP, pateicoties tās vadībai, varam gūt jaunu pieredzi un apliecinājumu savam darbam. Darbam, kas spēj veikt patiesi radošu un sabiedrībai nepieciešamu darbu.

Skolotājas Ilzes Barkānes  atziņa - prieks, ka Pierīgas novadu pirmsskolās strādā radoši un mācīties griboši pedagogi.

Lai  izdodas iedvesmot  arī turpmāk!

Zaķumuižas pamatskolas direktores vietniece pirmsskolas jautājumos Elīna Damme

Datora versija