RMMS “Rodenpois” audzēkņi piedalās konkursos un festivālos Latvijā un ārvalstīs

20.04.2021
RMMS “Rodenpois” audzēkņi piedalās konkursos un festivālos Latvijā un ārvalstīs
Lai gan mācības Ropažu Mūzikas un mākslas skolā „Rodenpois”norisinās attālināti, mūzikas programmas audzēkņi aktīvi piedalās attālināti rīkotajos konkursos un festivālos Latvijā un ārpus tās robežām.

4. Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss flautas spēles audzēkņiem.

Piedalīsies Amēlija Daukšte - Pudule (ped. Santa Grigorjeva).

 

6. Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss Salacgrīvā 24. maijā.

Piedalīsies Amēlija Daukšte – Pudule (ped. Santa Grigorjeva).

 

4. Starptautiskais klaviermūzikas festivāls 8. maijā Šauļos (Lietuva).

Piedalīsies: Līvija Mētra Mekša, Terēze Rasima, Ritvars Traviņš (ped. Daiga Brokāne);

Marta Vanaga, Kristīne Lindberga (ped.Veneta Dubrova);

Viktorija Garkule, Esmeralda Virlane (ped. Inese Paura)

Enija Vjakse (ped. Evija Belicka), Loreta Avota (ped. Marlēna Lapiņa).

 

Starptautiskais klaviermūzikas konkurss – festivāls „Mūzikas tilts” Klaipēdā (Lietuva)

Piedalīsies Enija Vjakse (ped. Evija Belicka), Ritvars Traviņš (ped .Daiga Brokāne)

 

                                                Daiga Jankovska,

Ropažu Mūzikas un mākslas skolas direktore

Datora versija