Ropažu novada pašvaldība aicina darbā sporta speciālistu un kultūras speciālistu

25.08.2021
Ropažu novada pašvaldība aicina darbā sporta speciālistu un kultūras speciālistu

Ropažu novada pašvaldība (Reģ.Nr. 90000067986) aicina darbā Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes departamentā  uz nenoteiktu laiku –  sporta speciālistu (profesijas kods 3422 05).

Galvenie amata pienākumi:

 • Pārzināt novadā populāros sporta veidus, jaunākās tendences, iedzīvotāju intereses un sporta aktivitāšu tradīcijas;
 • Piedalīties pašvaldības attīstības projektu sagatavošanā veselības veicināšanas un sporta jomā, uzraudzīt projektu īstenošanu;
 • Plānot un organizēt sporta infrastruktūras attīstītību novadā, investīciju piesaisti un projektu ieviešanu;
 • Sagatavot un sniegt informāciju par sporta jomas un infrastruktūras attīstības procesiem un norisēm;
 • Sagatavot priekšlikumus pašvaldībai un domei par finanšu līdzekļu piesaisti no starptautiskajām un nacionālajām finanšu institūcijām, ES programmām un fondiem veselības veicināšanas un sporta jomā.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība  sporta organizācijas vadībā, sporta pedagoģijā vai tai pielīdzināmā jomā;
 • Pieredze sporta darba organizācijā un/vai sporta darbā ar bērniem un jauniešiem; pieredze sporta un fiziski aktīva, veselīga dzīves veida pasākumu organizēšanā, realizēšanā;
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze līdzīgā amatā pašvaldībā ne mazāk kā trīs gadi;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • vienas svešvalodas zināšanas;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;·         teicamas zināšanas un iemaņas darbā ar informācijas tehnoloģijām;
 • spēja strādāt radoši, komandā, izrādīt iniciatīvu.

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu (uz nenoteiktu laiku);
 • stabilu atalgojumu (1287 EUR pirms nodokļu nomaksas);
 • pārbaudes laikā atlīdzība tiek noteikta 80% no noteiktās darba algas (1029 EUR pirms nodokļu nomaksas);
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes termiņa) un sociālās garantijas;
 • atbalstu profesionālajā izaugsmē.

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, Europass CV, izglītību, profesionālo darbību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: novada.dome@ropazi.lv, vai ar pasta starpniecību – Ropažu novada pašvaldība  Institūta iela 1A, Ulbroka, Ropažu novads, Stopiņu pagasts, LV–2130, vai iesniegt līdz 2021. gada 9.septembra plkst. 16.00 pirmajā stāvā Klientu apkalpošanas centrā, uz aploksnes norādot ”Pieteikums Ropažu novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes departamenta sporta speciālista vakancei”.

Pretendenti, kuri atbildīs izvirzītajām prasībām, nedēļas laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām tiks aicināti uz darba interviju. Uzziņas pa tālruni: 26199608.

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma. Pārzinis Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta pārvalde, Institūta iela 1A, Ulbroka, Ropažu novads, Stopiņu pagasts.

 

Ropažu novada pašvaldība (Reģ.Nr. 90000067986) aicina darbā Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes departamentā  uz nenoteiktu laiku –  kultūras speciālistu (profesijas kods 3435 19).

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, organizēt un koordinēt kultūras darbu pašvaldībā;
 • plānot un organizēt ar kultūras jomu saistītus radošus projektus;
 • piedalīties nepieciešamo resursu plānošanā un piesaistē, un kontrolēt to lietderīgu izmantošanu;
 • sagatavot atskaites par kultūras organizācijas darbību un projektu realizāciju;
 • izvērtēt kultūras projektu kvantitatīvos un kvalitatīvos rezultātus;
 • ievērot kultūras nozares saistošos standartus un ētikas normas, organizācijas ētiku un iekšējās kārtības noteikumus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība kultūras jomā (mūzika, māksla un/vai citi kultūras virzieni);
 • Pieredze kultūras darba organizācijā un/vai kultūras darbā ar bērniem un jauniešiem; pieredze kultūras pasākumu organizēšanā, realizēšanā;
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze līdzīgā amatā pašvaldībā ne mazāk kā trīs gadi;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • vienas svešvalodas zināšanas;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • teicamas zināšanas un iemaņas darbā ar informācijas tehnoloģijām;
 • spēja strādāt radoši, komandā, izrādīt iniciatīvu.

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu (uz nenoteiktu laiku);
 • stabilu atalgojumu (1287 EUR pirms nodokļu nomaksas);
 • pārbaudes laikā atlīdzība tiek noteikta 80% no noteiktās darba algas (1029 EUR pirms nodokļu nomaksas);
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes termiņa) un sociālās garantijas;
 • atbalstu profesionālajā izaugsmē.

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, Europass CV, izglītību, profesionālo darbību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: novada.dome@ropazi.lv, vai ar pasta starpniecību – Ropažu novada pašvaldība  Institūta iela 1A, Ulbroka, Ropažu novads, Stopiņu pagasts, LV–2130, vai iesniegt līdz 2021. gada 9.septembra plkst. 16.00 pirmajā stāvā Klientu apkalpošanas centrā, uz aploksnes norādot ”Pieteikums Ropažu novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes departamenta kultūras speciālista vakancei”.

Pretendenti, kuri atbildīs izvirzītajām prasībām, nedēļas laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām tiks aicināti uz darba interviju. Uzziņas pa tālruni: 26199608.

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma. Pārzinis Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta pārvalde, Institūta iela 1A, Ulbroka, Ropažu novads, Stopiņu pagasts.

 

 

Datora versija