Ropažu novada pašvaldības pedagoģijas jaunrades projekta “Gudrā pūce” īstenošana Zaķumuižas pamatskolā

25.06.2017
Ropažu novada pašvaldības pedagoģijas jaunrades projekta “Gudrā pūce” īstenošana Zaķumuižas pamatskolā
Šī gada 29. maijā Zaķumuižas pamatskolas stadionā sākumskolas skolēniem notika mācību gada noslēguma pasākums “Gudrā pūce”.

Pasākuma ideja radās domājot par to, kā pasākumus bērniem padarīt interesantākus.

Sākumskolas metodiskajā sanāksmē tika nolemts, ka šāds pasākums ir lieliska iespēja izmēģināt jauno kompetenču pieeju izglītībā. Tātad pasākumam jābūt tādam, lai katrs skolēns varētu savas zināšanas un prasmes pārbaudīt praksē, varētu mācīties darot, eksperimentējot un sadarbojoties.

Pasākumā piedalījās 120 bērni. Pasākuma plānošanā un sagatavošanā darbojās 7 skolotāji, bet vadīja 8 skolotāji un 15 vecāko klašu skolēni.

Pirms pasākuma skolēni tika sadalīti 10 jauktās komandās. Tā kā pasākuma nosaukums ir ”Gudrā pūce”, tad katras komandas simbols bija viens no Latvijā mītošajiem pūčveidīgajiem - Bikšainais apogs, Purva pūce, Ausainā pūce, Mājas apogs, Meža pūce, Svītrainā pūce, Garastes pūce, Plīvurpūce, Mazā ausainā pūce, Ziemeļu pūce. Katrā komandā darbojās 10-12 bērni.

Bērni savas zināšanas, sadarbības prasmes, atjautību un veiklību varēja izmēģināt 10 dažādās interesantās un aizraujošās aktivitātēs.

1. aktivitāte – matemātiskie baloni. Komandas kapteinim jāizvēlas balons, kurā bija četri uzdevumi matemātikā pa klašu grupām. Komandai 10 minūšu laikā bija jāizpilda visi uzdevumi.

2. aktivitāte – burtu spēle. Tika iedotas burtu kartītes. Komandai 5 minūšu laikā bija jāsaliek pēc iespējas vairāk vārdu.

3. aktivitāte – pļavas ziedu puzle. No dotajiem auga daļu attēliem bija jāsaliek augs, jāuzraksta auga nosaukums.

4. aktivitāte – sajūtu maisiņi. Ar taustes un ožas palīdzību bija jānosaka, kas atrodas maisiņos (ķimenes, ķiploki, kanēlis, krustnagliņas, kafijas pupiņas).

5. aktivitāte – elektriķis. Balstoties uz dabaszinībās iegūtajām zināšanām, jāsaslēdz elektriskā ķēde. Uzdevums bija pabeigts, ja spuldzīte iedegās.

6. aktivitāte – peldošā ola. Aktivitātes uzdevums – panākt, lai ola ūdenī peld.

7. aktivitāte – kolas vulkāns. Kā izveidot vulkānu no tik pazīstamām lietām, kā kolas dzēriens un mentoss konfektes.

8. aktivitāte – orientēšanās dabā. Pēc dotās fotogrāfijas jāatrod objekts dabā. Pie katra objekta atradās uzdevums par skolu, novadu, valsti, pasauli. Ja uzdevums tika izpildīts pareizi, saņēma saules zīmes fragmentu, četri fragmenti veidoja saules zīmi. Ja uzdevums netika izpildīts pareizi, trūkstošais saules zīmes fragments bija jāzīmē pašiem komandas dalībniekiem.

9., 10. aktivitāte – šķēršļu joslas. Bērniem uz meža takas bija jāpārvar dažādi šķēršļi un jāveic sportiskas aktivitātes: jāiet tupus, atmuguriski, vilcieniņā, jālien zem lecamauklām, jāvada bumba ar hokeja nūjām, jālec ar lecamauklām, jāmet bumbas mērķos.

Lai bērniem būtu vieglāk orientēties, tika izveidota karte ar staciju atrašanās punktiem. Katra komanda saņēma plānu, kādā secībā ir jāapmeklē aktivitāšu punkti.

Pasākuma beigās bērni sacentās, kuram sanāks lielākais un krāsainākais ziepju burbulis. Pēc pasākuma visi, priecīgi un noguruši, devāmies pusdienot.

Izvērtējot pasākumu, tika secināts, ka alternatīvās mācīšanas formas skolēnos veicina motivāciju mācīties un interesi par mācību procesu. Lai sagatavotu šādu pasākumu, jāiegulda lieli laika, materiālie un cilvēkresursi.

Paldies sākumskolas skolotājiem par idejām un ieguldīto darbu pasākuma plānošanā un organizēšanā! Paldies 7. un 8. klases skolēniem par atbalstu pasākuma vadīšanā!

Projekta vadītāja Valentīna Strupā

 

Datora versija