Ropažu vidusskolas skolotāji īsteno projektu "Mācāmies dabā"

29.06.2017
Ropažu vidusskolas skolotāji īsteno projektu "Mācāmies dabā"
Tas tika īstenots 2017.gada 24.maijā, kad 4.- 6. klašu skolēni savu mācību dienu pavadīja brīvā dabā, nostiprinot savas teorētiskās zināšanas praktiski. Saskaņā ar projekta nolikumu un novada domes finansiālo atbalstu tika iegādāti dažādi uzskates līdzekļi, piemēram, molberti, kompasi, mērlentas, hronometri, zīmēšanas papīrs, krāsas, uztveramie tīkliņi. Visi šie materiāli tiks izmantoti arī turpmākajā mācību procesā skolēnu praktisko iemaņu pilnveidošanai.

Lai skolēniem būtu lielāks darbošanās prieks un sekmēta savstarpējā komunicēšanās prasme, tika izveidotas 15 komandas, katrā pa 5 - 6 skolēniem, kuriem visas dienas laikā bija iespēja darboties 8 no 11 izveidotajām stacijām – savdabīgām mācību klasēm brīvā dabā. Tajās bija iespējams noteikt upes straumes ātrumu un dažādu pēc formas un lieluma trauku tilpumu, izmantojot īpašu klasifikācijas tabulu, - Lielajā Juglā mītošos dzīvos organismus, veidot laukuma kartes, atpazīt augus pēc paraugiem, gūt iemaņas koku vecuma un augstuma noteikšanā, tādejādi parādot savas zināšanas par Latvijas dabu un mežiem, prasmē darboties ar kompasu, savukārt radošajās darbīcās, izmantojot vienīgi un tikai dabas materiālus, veidot sajūtu gleznas. Bija vēl viena radošā aktivitāte, kas tika īstenota pēc formulas: vēro, ieklausies, saskati, uzraksti, vizualizē! Tapa kopdarbs – izstāde -, kas šobrīd skatāma skolas 1.stāva vestibilā. Viena no projekta stacijām bija atvēlēta sportam, kas vienmēr mūsu bērniem rada patiesu prieku un azartu. Skolēni bija enerģijas pilni, darbojās ar aizrautību un interesi.

Izvērtējot mācību dienu brīvā dabā, skolotāju un skolēnu galvenais atzinums bija - darboties ārpus ierastās mācību telpas ir interesanti un aizraujoši, bet skaitliski mazās darba grupas dot iespēju visiem aktīvi līdzdarboties, būt atbildīgiem par sevi un citiem, izkopt kritiskās domāšanas prasmes.

Informāciju sagatavoja:

Līga Lapiņa

Datora versija