Rotaļu, deju, dziesmu un krāsainu lapu virpulī rod drosmi, savaldību, gudrību, atbildību, taisnīgumu un līdzcietību

11.11.2020
Rotaļu, deju, dziesmu un krāsainu lapu virpulī rod drosmi, savaldību, gudrību, atbildību, taisnīgumu un līdzcietību
Sadarbība un atbildīga rīcība šogad ir pirmsskolas izglītības iestādes “Annele” galvenās prioritātes. Bērni mācās rūpēties par apkārtējiem un dabu, sadarboties komandā un sniegt atbalstu viens otram. Sadarbojoties skolotājām, vecākiem un atbalsta komandai, mācību procesā nodrošinām atbalstu bērnu individuālai izaugsmei.

Šajā mācību gadā turpinām darboties Ekoskolu programmā, izzinot “bioloģiskās daudzveidības“ tēmu. Mācību procesā akcentējam dabas resursu saudzēšanu un taupīšanu, bērni mācās pamanīt un atpazīt dažādos augus un dzīvniekus.

Lepojamies ar šogad iegūto astoto starptautisko Ekoskolu Zaļo karogu. Starptautiskā Zaļā karoga balva ir kvalitātes zīme, ko saņem tikai tās Ekoskolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā.

Šajā mācību gadā esam uzsākuši preventīvās programmas “Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs” ieviešanu. Šī programma sniedz atbalstu pedagogiem un vecākiem sociāli-psiholoģisku problēmu agrīnai identificēšanai un risināšanai.  Iestādē īstenojam “Džimbas 9 soļu programmu”, kuras galvenais uzdevums ir mācīt bērniem personīgās drošības iemaņas. Personāls piedalās profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmā  “Laboratorija pedagogiem”, ar kuras palīdzību stiprinām profesionālo kapacitāti, savstarpējo sadarbību iestādē un ar ģimenēm.

Sporta skolotāja Liene un mūzikas skolotāja Madara septembrī īstenoja #BeActive projektu “Pasaku tēlu skrējiens” Ropažu novadā. Annelēni šī projekta aktivitātēs piedalījās divu nedēļu garumā. Balstoties uz kompetenču pieeju pirmsskolas izglītībā, projekta saturā tika integrētas vērtības, kompetences un sportiski uzdevumi dabā. “Pasaku tēlu skrējienā” bija seši pieturas punkti, kuros bērni apstājās un klausījās latviešu tautas pasakas. Rotaļu, deju, dziesmu un krāsaino lapu virpulī bērni atrada drosmi, savaldību, gudrību, atbildību, taisnīgumu un līdzcietību.  

 

Ropažu novada pirmsskolas izglītības iestāde “Annele”

Datora versija