Sākas skolēnu reģistrēšana uzņemšanai 1.klasei Ropažu novada vidusskolā 2021./2022.m.g.

15.03.2021
Sākas skolēnu reģistrēšana uzņemšanai 1.klasei Ropažu novada vidusskolā 2021./2022.m.g.
No 20. marta plkst. 8.00 līdz 20.aprīļa plkst. 17.00 tiek veikta skolēnu reģistrācija 1.klasē 2021./2022.mācību gadam. No 15.marta iespējams pieteikt skolēnus, kuriem iestādē mācās brālis vai māsa, vai strādā kāds no vecākiem.

Bērnu reģistrēt 1.klasei būs iespējams, iesniedzot iesniegumu elektroniski uz skola@ropazi.lv vai  klātienē katru darba dienu 8.00-13.00 Skolas ielā 3, Zaķumuižā vai Rīgas ielā 5, Ropažos.

Reģistrējot skolēnu 1.klasei klātienē, vecākiem būs jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība un vecāka personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte), kā arī jāaizpilda iesniegums, kurā jānorāda bērna vārds, uzvārds, personas kods, izvēlētā izglītības programma, deklarētā dzīvesvietas adrese, kā arī ērtākais saziņas veids ar izglītības iestādi.

Reģistrējot skolēnu 1.klasei elektroniski, atbilstoši normatīvo aktu prasībām iesniegums tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, pievienojot vecāku personu apliecinoša dokumenta un bērna dzimšanas apliecības vai personu apliecinoša dokumenta, nepieciešamības gadījumā - bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaras kopijas.

1.klases pretendentu uzņemšanas rinda tiks kārtota atbilstoši  Ropažu novada pašvaldības nolikumam "Par kārtību kādā izglītojamie tiek uzņemti Ropažu novada pašvaldības vispārējas izglītības iestādes 1.klasē", savukārt paralēlklases tiek veidotas atbilstoši skolas izstrādātajai kārtībai, kas pieejama skolas mājas lapā www.ropazu-skola.lv.

Ropažu novada vidusskola 2021.gada 18.martā plkst. 19.00 organizē tiešsaistes sanāksmi topošo 1.klases skolēnu vecākiem. Ropažu novada izglītības iestāžu vecāki ZOOM piekļuves saiti saņems e-klases pastā, bet bērnu vecākus, kuru bērni šobrīd nemācās Ropažu novada pirmsskolās, līdz 17.martam savu dalību lūdzam reģistrēt saitē https://ej.uz/1klase_1803

Papildu informācijai:

·         Ropažu novada domes noteikumi “Par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Ropažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1.klasē”

·         Ropažu novada vidusskolas iekšējie noteikumi ”Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Ropažu novada vidusskolas 1.klasē”

 

Datora versija