Skolotāja Olga – piemērs iedvesmai un labām pārmaiņām

27.05.2019
Skolotāja Olga –  piemērs iedvesmai un labām pārmaiņām
Aprīļa beigās Ropažu vidusskolas sporta skolotāja Olga Ozola viesojās Rēzeknes novada Dricānu vidusskolā, kur piedalījās Labās prakses dienā novada skolu sporta skolotājiem un dalījās savā pieredzē, kā kompetencēs balstīta izglītība darbojas tieši sporta jomā.

Par Olgu un viņas pieredzi skolotāji Rēzeknes novadā uzzinājuši iepazīstoties ar interviju laikrakstā “Latvijas avīze”, kur Olga stāstījusi par savu profesionālo pieredzi un to, kā strādājusi Lielbritānijā. Tagad Olga aktīvi iesaistījusies kompetenču pieejas projekta “Skola 2030” ieviešanā un labprāt dalās ar savu pieredzi ar citiem sporta skolotājiem Latvijā, pozitīvi nesot Ropažu vidusskolas un Ropažu novada vārdu ārpus novada teritorijas.

“Nav nekāds noslēpums, ka daudzi skolotāji kompetenču pieeju īsti neizprot, viņi jūtas apmulsuši un viņiem īsti, kur meklēt atbalstu. Viss ir tīri teorētiski, bet tas, kā ir praksē un kā ar kompetenču pieeju strādāt konkrētā priekšmetā, skaidrības nav”, saka Olga. 

Labās prakses dienā Olga bija kā reālais, labais piemērs - Dricānu vidusskolas dažādu vecumposmu skolēniem vadīja mācību stundas sportā, kā arī starpdisciplināro nodarbību - sports + angļu valoda 11. klases skolēniem. Tā Rēzeknes novada sporta skolotājiem bija iespēja redzēt stundas klātienē: vērot kā sporta stundās izmanto darba lapas; kā skolēni veic procesa izvērtēšanu; strādā pāros; kā tiek veikta pašizvērtēšana; veicināta sadarbība un radošums.

Tā bija lieliska iespēja vērot labās prakses demonstrējumus, gūt jaunas idejas, veikt pašanalīzi, kā arī iztirzāt ikvienam skolotājam un darbam aktuālos jautājumus. Rēzeknes novada sporta skolotāji bija ļoti iedvesmoti un pateicās par Olgas sniegto iedvesmu un dalīšanos pieredzē.

Savukārt Olga ir ļoti iepriecināta par lielisko iespēju dalīties pieredzē un viņa ir gandarīta, ka ir skolotāji, kuri vēlas mainīties un mācīties. Olga ir pārliecināta, ka mācīšanās standarti un pieeja Latvijā ir jāmaina: nevar prasīt no visiem skolēniem vienādus rezultātus un nereti daudz svarīgāk ir, kā tu tiec līdz rezultātam, nevis kāds ir rezultāts. “Nav sliktu jauniešu, ir tikai nepareiza pieeja un attieksme pret viņiem”, saka Olga. “Un – bērni Rēzeknes novadā ne ar ko neatšķiras no bērniem Pierīgā, lai arī kādam liekas, ka ir citādi. Visiem ir savas, līdzīgās problēmas, savas bēdas un savi prieki”.

Olga ir pārliecināta, ka Ropažu vidusskolai sadarbība ar Rēzeknes novadu sporta jomā noteikti turpināsies – gan skolotāju, gan arī skolēnu starpā.

 

Informāciju sagatavoja

Ropažu novada pašvaldības SA daļa

Datora versija