TED-Ed skolēniem Ropažu vidusskolā

19.09.2018
TED-Ed skolēniem Ropažu vidusskolā
Vai Jūs zināt, ko nozīmē TED-Ed? Tehnoloģija, izklaide, un dizains (Technology, enterntainment, and design). TED-X ir bezpeļņas organizācija, kura tika dibināta 1984. gadā, ar nolūku dot pieaugušajiem iespēju apmainīties domām par globālām tēmām caur publiskās runas prezentācijām.

TED-Ed ir TED-X organizācijas jauniešu un izglītības iniciatīva, kas piedāvā skolēniem un skolotājiem radošas video ierakstu prezentācijas, ko var izmantot stundās un mājasdarbos. Bet TED-Ed arī aicina skolēniem kļūt proaktīviem savās skolās un pilsētās. Aizsākot diskusijas par personīgiem novērojumiem, piedzīvojumiem, vai arī pārdzīvojumiem, skolēni ierosina risinājumus un ņem aktīvu līdzdalību savās mājās un savā apkaimē. Pagājušā mācību gadā TED-Ed klubiņš tika dibināts Ropažu vidusskolā un šogad tas atkal turpināsies.

TED-Ed klubiņā mēs ne tikai klausāmies un skatāmies TED-Ed ierakstus un arī skolēniem piemērotas TED-X prezentācijas, bet arī analizējām tās, un mācāmies par runas struktūru un uzbūvi, par efektīvu un iespaidošu leksiku, par drosmi uzstāties, un par efektīvo komunikāciju, un visu to darām angliski! Katrai tikšanās reizei ir sava tēma, un skolēniem ir dota izdevība izpaust savu viedokli un veikt īsas prezentācijas.  Gala mērķis TED-Ed pulciņam ir līdz skolas gada beigām sagatavot radošu, personīgu, un efektīvu publiskās runas prezentāciju, ko nosūtīt TED-X organizācijai, lai viņi to pārraidītu TED-Ed kanālā YouTube interneta vietnē. 

Pagājušā mācību gadā uz TED-Ed pulciņu/klubiņu regulāri nāca divas čaklas skolnieces,  toreizējā 10. klases skolniece Sabīne Circene un toreizējā 12. klases skolniece, tagad jau Ropažu vidusskolas absolvente, Zanda Zelma Lece.  Abas skolnieces cītīgi nāca un mācījās par publisko runu, un aktīvi piedalījās pulciņā, nekautrējoties angliski paust savu viedokli par dažādām tēmām. Uz pavasari, spriežot pēc abu skolnieču panākumiem publiskajā runā, nodomājām savienot viņu TED-ED gala prezentācijas ar Pierīgas novadu angļu valodas alternatīvo olimpiādi “Publiskā runa” 9.-12. klasēm, kas pirmo reizi noritēja Raiņa un Aspazijas vasarnīcas muzejā Jūrmalā jau pagājušā gada aprīlī.  Abas skolnieces drosmīgi prezentēja savas runas, kuras bija saistītas ar Jāņa Raiņa vārdiem: Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba. Skatītājiem bija skaidrs, ka abas čaklās skolnieces spēj tekoši un radoši personalizēt Raiņa vārdus un skaidrot to nozīmi caur personīgiem nostāstiem un piedzīvojumiem. Viņas efektīvi uzstājās un pierādīja savas teicamās angļu valodas prasmes. Šoreiz nesanāca iegūt augstākos rezultātus, bet abas skolnieces noteikti var lepoties ar saviem panākumiem, un mēs visa Ropažu vidusskolas saime noteikti lepojamies arī!

Šogad esam nolēmuši piedāvāt TED-Ed pulciņu gan jaunākajām klasēm, no 3. līdz 6. klasei, gan arī vecākajām klasēm (no 7. līdz 12. klasei) atšķirīgās dienās. Katrs pulciņš tiksies tikai reizi nedēļā uz stundu.  Interešu pulciņu grafiks Ropažu vidusskolā tiks konkretizēts jau septembra vidū.  Ja vēlaties, lai Jūsu skolēns pastiprina savas angļu valodas zināšanas un reizē apgūst publiskā runas prasmes, šī noteikti būs īstā vieta! Laipni gaidām viņus!

Datora versija