Aktualitātes

 

Par informācijas aktualizēšanu pirmsskolas rindas reģistrā

2018.,2019. un 2020.gadā dzimušo bērnu vecākiem, kuru bērni ir gatavi uzsākt pirmsskolas gaitas no 2021.gada 1.septembra Ropažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Annele”, lūdzam līdz 1.maijam aktualizēt informāciju portālā www.e-pakalpojumi.lv!
Lūdzam pārliecināties, vai ir veiktas visas darbības, lai Jūs saņemtu uzaicinājumu uz pii “Annele”, kas tiks izsūtīts no pašvaldības elektroniskās datubāzes.

Pievērsiet uzmanību:

Ø  Vai pieteikumā norādītā kontaktinformācija ir korekta.

Ø  Lai pieteikumā norādītā prioritāte tiktu ņemta vērā, veidojot uzņemšanas sarakstu, jāiesniedz prioritāti apliecinošs dokuments, sūtot to uz pii_annele@ropazi.lv Pretējā gadījumā, prioritāte netiks ņemta vērā.

 

 

 Lūdzu, iepazīstieties ar iekšējiem noteikumiem par "Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības"

https://ropazi.lv/lv/izglitiba/pirmsskolas-izglitibas-iestade-annele/dokumenti/

Grupās  “Puķuzirņi” un  “Taurenīši ” ienākšana pa attiecīgās grupas ieejas durvīm;

Grupās ,, Brīnumpupa’’ un ,,Kārumnieki’’ ienākšana pa ieejas durvīm A;

Grupās ,,Kriksīši’’ un ,,Buciņi’’ ienākšana pa ieejas durvīm B;

Grupās ,, Pūcēni’’, ,,Kāpēči’’, ,,Prātnieki’’, ,,Bitītes’’ un ,,Cīrulīši’’ ienākšana pa ieejas durvīm C;

 

Pirms ievest bērnu grupas garderobē, vecākiem jāpārliecinās, ka ir iespēja ievērot 2m distanci vienai ģimenei no otras. Nepieciešamības gadījumā jāuzgaida  vestibilā vai pie ieejas durvīm ārpusē;

Uz grupas garderobi  izglītojamo  pavada tikai viens no vecākiem,  pēc iespējas tur neuzkavējas;

Komunicējot ar Iestādes darbiniekiem, vecāki un citi apmeklētāji ievēro 2m distanci;

Ienākot Iestādē, vecākiem un apmeklētājiem jāveic roku dezinfekcija. Roku dezinfekcijas līdzekļi tiek nodrošināti pie katras ieejas durvīm;

Izglītojamie ar infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti iestādē (pazīmes - drudzis, klepus, paaugstināta temperatūra, elpas trūkums, iesnas u.c.)

 

Paldies,

 PII "Annele" administrācija

 

 

Datora versija