Aktualitātes

Aktuālā informācija par interešu izglītību pii "Annele" no 1.09.-31.10.2020.

1) var tikt organizēti interešu izglītības pulciņi iestādes telpās, ja bērni netiek apvienoti no vairākām grupām vienā grupā pulciņa nodarbības laikā;

2) ja interešu izglītības pulciņi notiek ārpus pii “Annele”, tad pēc pulciņa apmeklējuma, bērni neatgriežas iestādē.

 

 Lūdzu, iepazīstieties ar iekšējiem noteikumiem par "Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības"

https://ropazi.lv/lv/izglitiba/pirmsskolas-izglitibas-iestade-annele/dokumenti/

Grupās  “Puķuzirņi” un  “Taurenīši ” ienākšana pa attiecīgās grupas ieejas durvīm;

Grupās ,, Brīnumpupa’’ un ,,Kārumnieki’’ ienākšana pa ieejas durvīm A;

Grupās ,,Kriksīši’’ un ,,Buciņi’’ ienākšana pa ieejas durvīm B;

Grupās ,, Pūcēni’’, ,,Kāpēči’’, ,,Prātnieki’’, ,,Bitītes’’ un ,,Cīrulīši’’ ienākšana pa ieejas durvīm C;

 

Pirms ievest bērnu grupas garderobē, vecākiem jāpārliecinās, ka ir iespēja ievērot 2m distanci vienai ģimenei no otras. Nepieciešamības gadījumā jāuzgaida  vestibilā vai pie ieejas durvīm ārpusē;

Uz grupas garderobi  izglītojamo  pavada tikai viens no vecākiem,  pēc iespējas tur neuzkavējas;

Komunicējot ar Iestādes darbiniekiem, vecāki un citi apmeklētāji ievēro 2m distanci;

Ienākot Iestādē, vecākiem un apmeklētājiem jāveic roku dezinfekcija. Roku dezinfekcijas līdzekļi tiek nodrošināti pie katras ieejas durvīm;

Izglītojamie ar infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti iestādē (pazīmes - drudzis, klepus, paaugstināta temperatūra, elpas trūkums, iesnas u.c.)

 

Paldies,

 PII "Annele" administrācija

 

 

Datora versija