Zaķumuižas pamatskola

Zaķumuižas pamatskola

Kontakti

+371 67958380

Skolas direktore: Inta Ozola, +371 67797579

 

e-pasts: inta.ozola@ropazi.lv

Zaķumuižas pamatskola Zaķumuižas pamatskola dibināta 1986.gadā. Līdz 2011. gadam pamatskolu vadīja Albīne Prizeva, bet pirmsskolu – Antoņina Razgaila. ”. 2011.gads bija nozīmīgu pārmaiņu gads skolā- reorganizācijas rezultātā pamatskolai tika pievienota pirmsskolas izglītības iestāde „Auseklītis, par skolas direktoru kļuva programmas „Iespējamā misija” absolvents Igors Grigorjevs. I.Grigorjevs skolu veiksmīgi vadīja līdz 2015.gadam. Šobrīd direktore ir Inta Ozola.

No 2011. gada pamatskola piedāvā pirmsskolas izglītību bērniem no 1,5 gadu vecuma un pamatskolas izglītību skolēniem līdz 9. klasei. Galvenokārt Zaķumuižas pamatskola nodrošina izglītību bērniem no Bajāriem, Zaķumuižas, Silakroga un Muceniekiem.

Zaķumuižas pamatskolas vīzija:

Mūsu skola ir vieta mērķtiecīgai izaugsmei, savstarpējam atbalstam un pozitīvām attiecībām katru dienu. Mūsu absolventi būs ieguvuši zināšanas, prasmes un rakstura iezīmes lielu dzīves mērķu sasniegšanai. Viņi būs raduši rūpēties par citiem un darīt šo pasauli labāku.      

Zaķumuižas pamatskola 2016./2017.mācību gadā:

  • Zaķumuižas pamatskolas pirmsskolu šajā  mācību gadā apmeklē 114 bērni, par kuriem pirmsskolas darbinieki rūpējās 5 pirmsskolas grupās Zaķumuižā un vienā - Silakrogā. Katrā pirmsskolas grupā mīt no 15 līdz 24 bērniem.
  • pamatskolas 1.-9. klasē mācās 200 skolēni. Skolēnu skaits dažādās klasēs svārstās no 13 līdz 24 bērniem. Skolā veiksmīgi īsteno vispārējo pamatizglītības programmu un speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar mācīšanās Skolā pieejams atbalsta personāls- psihologs, logopēds, sociālais pedagogs un speciālais pedagogs.

Zaķumuižas pamatskolas un tās darbinieku kontaktinformāciju var atrast izvērstajā skolas interneta mājas lapā www.zakumuizas-skola.lv. Skolas mājas lapā atradīsiet arī aktuālo informāciju par  pieteikšanās kārtību pirmskolā, pirmsskolas rindu un pirmsskolas iekšējās kārtības noteikumiem.

 

 

56.969742,24.487659

Attēli

Dokumenti

Zaķumuižas pamatskolas Attīstības plāns 2017. - 2020. gadam
.pdf
21.09.2017
Zaķumuižas pamatskolas nolikums (*.pdf)
.pdf
01.03.2017
Datora versija