Vēsture

Ropažu novada bibliotēka ir Ropažu novada pašvaldības dibināta iestāde, kura veic novada centrālās bibliotēkas funkcijas. Bibliotēkas sastāvā ietilpst Zaķumuižas filiālbibliotēka un bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkti Silakrogā, Tumšupē, Kākciemā un Muceniekos.


Ropažu bibliotēkas pirmsākumi meklējami jau 1922. gadā, kad dibināta Ropažu jaunatnes biedrība, kurai bijusi sava bibliotēka ar aptuveni 1000 grāmatām. 1925. gadā jau kā atsevišķa iestāde, bibliotēka (~ 500 grāmatas) atradusies „Modriņos”, bijušajā pasta un telefonu centrāles ēkā, bibliotekāre strādājusi svētdienās un algu nav saņēmusi. Par laika posmu no 1940. – 1945. gadam ziņu par bibliotēku nav. No 1945. gada bibliotēka iegūst Ropažu ciema bibliotēkas statusu un atrodas „Krustiņos”. 


‌Ap 1957. gadu tā tiek pārcelta uz izpildkomitejas ēku (tagadējā domes ēka). No 1959.- 2005. gadam bibliotēku vada Biruta Ermansone. 2005. gadā, apvienojot pagasta un Ropažu vidusskolas bibliotēkas, izveidojas Ropažu novada Informācijas centra bibliotēka, kas darbu uzsāk 2005. gada 17. oktobrī, kā arī iegūst jaunas telpas - pieejamas arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 2012.gadā tiek veikta Ropažu novada pašvaldības bibliotēku reorganizācija, mainot arī nosaukumu uz Ropažu novada bibliotēka.

2016. gada nogalē Ropažu novada bibliotēka pārceļas uz bijušo pasta ēku "Modriņos" (Centra iela 3, Ropažos), tādējādi atgriežoties ēkā, kurā meklējami Ropažu bibliotēkas pirmssākumi. 

Datora versija