17. un 18. decembrī Ropažu novadā notiks militārās mācības

16.12.2019
17. un 18. decembrī Ropažu novadā notiks militārās mācības
2019. gada 17. līdz 18. decembrī Ropažu novada administratīvajā teritorijā notiks NBS Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes 2. mehanizētā kājnieku bataljona karavīru apmācības, orientēšanās.

Orientēšanās notiks gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā. Orientēšanās laikā karavīri pārvietosies kaujas ekipējumā, bez ieročiem pa mežaino apvidu un ceļiem. Civilās teritorijas netiks izmantotas. Pārgājienā netiks izmantota salūtmunīcija vai imitācijas līdzekļi.

Tiks ievērotas ugunsdrošības noteikumu un dabas aizsardzības noteikumu prasības, kā arī nepieļautas darbības mikroliegumu teritorijās.

Civilo iedzīvotāju dzīvība, veselība un privātīpašums netiks apdraudēts, netiks izmantota munīcija vai sprāgstvielas.

Datora versija