Aktīvs jaunietis Lielās Juglas krastos!

17.06.2019
Aktīvs jaunietis Lielās Juglas krastos!
Nometnes mērķis: ir veicināt nometnes ietvaros iegūt jaunas zināšanas par procesiem dabā. Mācīsies izdzīvošanas tehnikas un iemaņas ar minimālu ekipējuma daudzumu.

Jaunieši nometnes izskaņā pratīs izmantot dabas resursus izdzīvošanai. Jaunieši zināšanas varēs izmantot, esot atpūtā pie dabas, pārgājienos, aktīvā tūrisma un piedzīvojumu sacensībās kā arī dažādās krīzes situācijās.

Nometne tiek organizēta brīvā dabā Ropažu novadā, fiziskas slodzes apstākļos. Pārgājienos tiks veikti 5-7km katru dienu, arī lietus apstākļos.

Nometne notiek divos līmeņos – iesācēju (1. līmeņa) un ekspertu (2. līmeņa).

 1.līmeņa nometnē piedalās bērni vecumā no 8. – 12. gadiem vai tie, kuri nometnei pieteikušies pirmo reizi. Nometnes laikā tiek trenētas pamatiemaņas un dots ieskats par apskatāmajiem jautājumiem no pirmās līdz trešajai nometnes dienai. Nakts treniņi ir no trešās līdz piektajai dienai. Nakts laikā pārvietošanās minimāla. Bērni pārsvarā izmanto standartizētu ekipējumu.

 2.līmeņa nometnē piedalās bērni no 13. – 18. gadiem vai tie, kuri nometnei piesakās atkārtoti. Nometnes laikā tiek trenētas padziļinātas iemaņas par apgūstamajiem jautājumiem. Tiek veidotas nestandarta un pārsteiguma situācijas, kā arī dažādi apgrūtinājumi. Pirmajā nometnes dienā tiek dotas pamatinstruktāžas un iemaņas, kā arī ekipējuma sagatavošanas principi. No otrās līdz piektajai nometnes dienai notiek diennakts treniņi ar pārvietošanos arī nakts laikā.

Nometnē programmā iekļautās tēmas: 

1.      Orientēties apvidū ar karti un kompasu;

2.      Organizēt pārgājiena ekipējumu un rutīnu;

3.      Ievērot higiēnu, sniegt pirmo palīdzību;

4.      Uguns iegūšana un drošība;

5.      Pajumtes un guļvietas iekārtošana;

6.      Ūdens iegūšana;

7.      Pārtikas iegūšana un sagatavošana uz ugunskura, zupas vārīšana;

8.      Pārvietošanās pa ūdens ceļiem, drošība uz ūdens – 2.līmenim;

9.      Alpīnisma pamatiemaņas – 2.līmenim.

10.    Nometnē ciemosies viesi ar tematiskām sarunām.

Nometnes dalībnieku ēdināšanu nodrošinās kafejnīca Valdenrode (brokastis, pusdienas, launagu, vakariņas).

 

Datora versija