Aktualitātes veselības veicināšanas projektā

06.03.2020
Aktualitātes veselības veicināšanas projektā
Kopš 2017. gada aprīļa mēneša pašvaldība īstenojusi vairākus veselības veicināšanas pasākumus, pievēršot uzmanību sabiedrības informēšanai, izglītošanai, personisko iemaņu attīstīšanai, paradumu maiņai un veselīga dzīvesveida izkopšanai, sekmējot veselīgas sabiedrības veidošanos.

Nodrošinājusi arī slimību profilakses pasākumu kopumu ar mērķi –novērst un samazināt apstākļus, kas var novest pie veselības pasliktināšanās, kā arī, lai savlaicīgi novērstu veselības traucējumu riskus.

Interese piedalīties šajos pasākumus izrādīta 2469 reizes, kur 1966 ir unikālie dalībnieki. Ar projekta pārskatu un kvantitatīvajiem datiem var iepazīties, atverot dokumentu šajā saitē: Pārskats par periodu 2017. – 2019. gads

Pasākumi īstenoti projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ropažu novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/065) ietvaros, kura 1.kārtas aktivitātes noslēgušās 2019.gada decembrī. Drīzumā pašvaldība gatavojas uzsākt projekta 2. kārtas pasākumu organizēšanu 2020. – 2023. gadam. Pasākumu intensitāte, sasniedzamo rādītāju un finansējuma apjoms tiks noskaidrots vēl šajā pavasarī, kad tiks saņemts attiecīgais LR Veselības ministrijas ziņojums.

Projekta 2. kārtā plānoti grozījumi, ko paredzēs MK noteikumi Nr.310. Tiklīdz noteikumi tiks izsludināti, sagaidāmi vairāki atviegloti procesi, kas saistīti gan ar birokrātisko slogu projekta vadībā, gan dalībnieku piesaistē un uzskaitē. Nozīmīgākās izmaiņas – atbalstāmo darbību apvienošana un mērķa grupu noteikšana. Tas nozīmē, ka dalībniekam ierodoties pasākumu aktivitātēs (nodarbībās, lekcijās u.c.), kuru ilgums ir zem 8 h, vairs nebūs jāsniedz sensitīva informācija anketās, bet gan būs jāparakstās vien dalībnieku sarakstos. Tāpat arī plānota mērķa grupu apvienošana, kas nozīmē mērķa grupu “visi Latvijas iedzīvotāji”. Pasākumi gan tiks atsevišķi attiecināti mērķa auditorijām, piemēram, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Pasākumu klāsts tiks sastādīts, objektīvi ņemot vērā pieredzi par iedzīvotāju interesēm projekta 1.kārtas īstenošanas laikā, kā arī ņemot vērā Ropažu novada pašvaldības iestāžu pārstāvju ierosinājumus aktivitāšu nepieciešamībai attiecīgajām mērķa auditorijām, piemēram, bērniem, senioriem, ģimenēm u.c.

Līga Mekša,

Ropažu novada pašvaldības

Attīstības daļas projektu vadītāja

Datora versija