Bez pašvaldības izsniegtām atļaujām aizliegts izmantot pašvaldības autoceļus un ielas ar grunts segumu Ropažu novadā

24.01.2020
Bez pašvaldības izsniegtām atļaujām aizliegts izmantot pašvaldības autoceļus un ielas ar grunts segumu Ropažu novadā
Transportlīdzekļiem, kuru masa pārsniedz 7 t, bez pašvaldības izsniegtām atļaujām aizliegts izmantot pašvaldības autoceļus un ielas ar grunts segumu Ropažu novadā

Lai novērstu autoceļu un ielu bojājumus, kas rodas nepastāvīgo klimatisko laika apstākļu dēļ, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 42 noteikumu “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 2.1. un 3.2. apakšpunktu, Ropažu novada pašvaldība aizliedz transportlīdzekļiem, kuru masa pārsniedz 7 t, bez pašvaldības izsniegtas atļaujas izmantot pašvaldības autoceļus un ielas ar grunts segumu Ropažu novada administratīvajā teritorijā.

Lai saņemtu pašvaldības atļauju ceļu izmantošanai, aicinām vērsties Ropažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Ropažos, Sporta ielā 1.

Minētais aizliegums neattiecas uz svaigpiena pārvadāšanas transportlīdzekļiem un atkritumu apsaimniekošanas transportlīdzekļiem.

Aizliegums ir spēkā līdz tā atcelšanai, par ko tiks ziņots atsevišķi www.ropazi.lv un Ropažu novada pašvaldības Facebook kontā.

Datora versija