Centra ielas pārbūve Ropažos aizkavējas

12.07.2019
Centra ielas pārbūve Ropažos aizkavējas
Finanšu ministrija informē, ka Valsts kase 2019.gadā nepiešķirs aizdevumu investīciju projektam, kura ietvaros 2018. gada nogalē tika izsludināts atklātais konkurss „Centra ielas Ropažos, Ropažu novadā pārbūve”, ID Nr. RNP/2018/10.

Ropažu novada pašvaldība 2018. gada nogalē izsludināja atklātu konkursu „Centra ielas Ropažos, Ropažu novadā pārbūve”, ID Nr. RNP/2018/10.  2019. gada februāri pašvaldības iepirkumu komisija par konkursa uzvarētāju apstiprināja SIA “Binders”, kura piedāvājums tika atzīts par saimnieciski izdevīgāko un kura piedāvātā līgumcena bez PVN bija aptuveni 640 000,00 EUR. Darbu izpildes termiņš – 2019. gada nogale. Apmaksas nosacījumi  - 100% apmērā pēc visu darbu pabeigšanas.

Ņemot vērā iepriekšējo gadu pašvaldības praksi un pašvaldības budžeta iespējas, pašvaldība plānotos darbus paredzēja apmaksāt ar Valsts kases izsniegtu aizdevumu. Pēc valsts budžeta apstiprināšanas 2019.gada aprīlī Ropažu novada pašvaldība Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei iesniedza aizņēmuma pieprasījumu, lai īstenotu Centra ielas,  Ropažos pārbūvi. Pašvaldība pieprasījumu rindā ir reģistrēta ar 40. kārtas numuru. Ir skaidrs, ka projekta aizkavēšanās, aizkavē arī citu plānoto infrastruktūras objektu sakārtošanu, kas attiecīgi bija ieplānoti 2020.gadā.

Centra ielas pārbūve pašvaldībai ir prioritārs investīciju projekts, jo ūdensapgādes, siltumapgādes un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas sistēmas ekspluatācijā tika nodotas vairākas desmitgades atpakaļ un kopš tā laika būtiski remontdarbi vai rekonstrukcijas darbi nav veikti. Ūdensvadu tīklu tehniskais stāvoklis ir slikts, notiek bieži ūdensvadu plīsumi, kas ievērojami palielina ūdens zudumus, kas savukārt rada zaudējumus pašvaldībai un tās iedzīvotājiem. Kanalizācijas tīkli ir tehniski nolietoti un nenodrošina pietiekamu hermētiskumu, rada avārijas un noplūdes, kas savukārt rada vides piesārņojumu. Attiecībā uz siltumtrasi situācija ir identiska – trases tehniskais stāvoklis nenodrošina siltumenerģijas saglabāšanu, kas savukārt palielina energoresursu izlietojumu un paaugstina siltumnīcas gāzu (CO2 u.c.) izmešus. Centra ielas pārbūve nav pašvaldības brīvprātīga iegriba, bet gan neatliekam nepieciešamība, kas attiecas ne tikai uz Ropažu daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem, bet arī Ropažu pirmsskolas izglītības iestādi “Annele”.

Tā kā pēc pēdējās informācijas, kas tika saņemta no Finanšu ministrijas, ir skaidrs, ka šim investīciju projektam līdzīgi kā daudziem citiem Latvijā 2019.gadā netiks piešķirts Valsts kases aizdevums, tad pašvaldība ir uzsākusi sarunas ar iepirkuma uzvarētāju SIA “Binders” par piedāvājuma termiņa iespējamu pagarinājumu, lai Centra ielas rekonstrukcijas darbus varētu veikt 2020.gadā.

Ropažu novada pašvaldība 2019.gada bija paredzējusi arī līdzfinansējumu Centra ielas pārbūvei 200000,00 EUR apmērā. Jūnija domes sēdē deputāti nolēma, ka šo finansējumu izlietos citām būtiskiem infrastruktūras darbiem novadā. Ir plānots vēl šogad rekonstruēt Bajāri – Kākciems ceļa segumu un sakārtot un paplašināt  Ropažu ciemā tirgus laukumu segumu. Abi šie investīciju projekti ir būtiski novada iedzīvotājiem.

Signe Grūbe,

Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektore

Datora versija