Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Priedes 1, Silakrogā, Ropažu novadā

15.07.2019
Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Priedes 1, Silakrogā, Ropažu novadā
Dzīvokļu īpašnieki “Priedes 1”, Silakrogā, Ropažu novadā ir teikuši JĀ Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesistei savas mājas energoefektivitātes paaugstināšanai (AS “Attīstības finanšu institūcijas ALTUM” administrētās atbalsta programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās mājās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” ).

Š.g. 1.jūlijā būvdarbi uzsākti dzīvojamā mājā “Priedes 1”.

Ēkām tiks veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, jumta seguma atjaunošana, balkonu atjaunošana, elektroinstalācijas sakārtošana ēkas pagrabā un zibensaizsardzības ierīkošana.

Projekta īstenošanai ir piesaistīts Attīstības un finanšu institūcijas ALTUM līdzfinansējums 50 % apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Šie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi dzīvokļu īpašniekiem nodrošinās siltumenerģijas ietaupījumu mājā “Priedes 1” 56,93 kWh/m2 gadā.

 

Būvuzņēmējs: SIA “BūvKORE”, reģ.nr. 40103300139

Būvuzraugs: SIA “Būvuzņēmums NR”, reģ.nr. 40003920596

Autoruzraugs: SIA “ER.Arch”, reģ.nr. 40103568415

Fonds: Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Vadošā iestāde: AS "Attīstības finanšu institūcijas Altum"

Projekta kopējās izmaksas: EUR ar PVN 670 504,89

Granta summa: EUR ar PVN 334 607,92

 

Datora versija