Iedzīvotāji varēs piesaistīt pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

24.02.2020
Iedzīvotāji varēs piesaistīt pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
Ropažu novada dome ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr. 17/2019 “Par Ropažu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”.

Šo noteikumu mērķis ir veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu, lai uzlabotu apkārtējo vidi, transporta kustību un infrastruktūru, bērnu, jauniešu un citu interesentu grupu brīva laika pavadīšanas iespējas un nodrošinātu vides pieejamību.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ropažu novada dome piešķirs līdzfinansējumu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, kā arī līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus. Paredzēts, ka pašvaldības līdzfinansējums būs 50% no kopējām atbalstāmajām izmaksām dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, bet ne vairāk kā 50 000 EUR vienam projektam un tiks piešķirta sekojošām aktivitātēm – mājas piebraucamo ceļu, caur pagalmu braucamo ceļu, stāvlaukumu, gājēju celiņu, apgaismojuma, lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai. Vienlaikus noteikumi paredz arī teritorijas labiekārtošanas darbus – bērnu rotaļu laukumu izveidi, soliņu, atkritumu urnu izgatavošanu un uzstādīšanu, sporta un velo infrastruktūras izveidi, šķiroto atkritumu konteineru laukumu izveidi u.c. aktivitātes.

Līdzfinansējuma saņemšanai ir jāiesniedz pašvaldībā aizpildīta iesnieguma veidlapa, pilnvarotās personas pārstāvības tiesību apliecinošs dokuments, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums,  plānoto izmaksu aprēķins, zemes robežplāns vai piesaistītā zemesgabala plāns, atbilstoši iecerei tehniskā projekta dokumentācija, zemesgabala īpašnieka saskaņojums.

Iedzīvotājiem ir iespēja saņemt konsultācijas pie Attīstības daļas vadītājas Sanitas Upītes, t. 29794202, e-pasts sanita.upite@ropazi.lv par iecerēm un pieteikuma sagatavošanu atbilstoši programmas nosacījumiem. Pieteikumus programmā būs iespējams iesniegt no 2021. gada 1. janvāra līdz 28. februārim.

Papildus informācija un Ropažu novada domes saistošie noteikumi “Par Ropažu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” pieejami pašvaldības mājas lapā  šeit.   

Sanita Upīte,

Ropažu novada pašvaldības

Attīstības daļas vadītāja

 

 

 

 

Datora versija