Ministra padomnieks ar iedzīvotājiem Ropažos diskutē par administratīvi teritoriālo reformu

27.11.2019
Ministra padomnieks ar iedzīvotājiem Ropažos diskutē par administratīvi teritoriālo reformu
26. novembra vakarā Ropažu Kultūras un izglītības centrā notika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotā tikšanās ar iedzīvotājiem par plānoto administratīvi teritoriālo reformu.

Lai tiktos ar iedzīvotājiem, informētu par reformas nepieciešamību, tās ieguvumiem, norises gaitu un aktuālajiem problēmjautājumiem un izaicinājumiem, ar kuriem nāksies sastapties reformas realizēšanas gaitā, Ropažu novadā bija ieradies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces padomnieks Madars Lasmanis.

Tikšanās izvērsās mierīga un bez lieki sakāpinātām emocijām.

Administratīvi teritoriālā reforma nepieciešama, lai veicinātu valsts un pašvaldību ekonomisko izaugsmi, uzlabotu konkurētspēju un pašvaldību darbību efektivitāti, nākotnē vairāk iesaistot arī novada iedzīvotājus, mazinātu nevienlīdzību pašvaldību starpā un stiprinātu to kapacitāti tā, lai visas pašvaldības spētu kvalitatīvi pildīt tām uzticētās funkcijas un budžeta līdzekļi tiktu izlietoti racionāli, kā arī, lai pašvaldības varētu veidot pievilcīgu vidi investīcijām, uzņēmējdarbības attīstībai un jaunām darba vietām.

Ministra padomnieks uzteica Ropažu novadu kā vienu no labajiem piemēriem, kas izvērtējot ministrijas sākotnēji izstrādāto reformas piedāvājumu, iesaistījušies sava viedokļa paušanā, apstrīdot novada apvienošanu ar Salaspils novadu, kā sākotnēji ticis piedāvāts, rezultātā labprātāk izvēloties veidot savienību ar Stopiņu un Garkalnes novadiem. Ministrija sadzirdējusi šo vēlmi un, veicot izmaiņas reformas kartē, izveidots jauns – Ulbrokas novads, kurš apvieno Stopiņu, Garkalnes un Ropažu novadus un arī Vangažu pilsētu.

Lasmanis gan arī izteica pieņēmumu, ka, skatot lēmumprojektu par reformu Saeimā,  attiecībā uz Vangažiem situācija varētu mainīties.

Kā vienu no būtiskiem reformas ieguvumiem novadiem M. Lasmanis minēja ceļu atbalsta programmu, kas tiek virzīta reizē ar reformas norisi, paredzot īpašu finansiālu atbalstu aktuāli nepieciešamo ceļu remontdarbu veikšanai. Viņš pauda pārliecību, ka šajā sarakstā primāri rekonstruējamo ceļu sarakstā noteikti esot arī Ropažu novada attīstībai tik aktuālais valsts reģionālais autoceļš P4.

Vienlaikus tika pārrunāti arī jautājumi par dabas resursu nodokļa ieņēmumu pārdali, citām iespējamām nodokļu reformām un nepārtrauktu, neprognozējamu izglītības reformu mainību, kas būtiski ietekmē pašvaldību darbību un kopumā neļauj novadiem plānveidīgi un mērķtiecīgi attīstīties.

Tikšanās laikā tika aktualizēts arī jautājums par jaunveidojamā novada nosaukumu. Ropažu novada iedzīvotāji ļoti skaidri pauda viedokli, ka ir nepieciešams mainīt jaunveidojamā Ulbrokas novada nosaukumu pret Ropažu novada vārdu vai novada vēsturisko nosaukumu Rodenpoys, uzverot, ka lielākā daļa apvienojamo novadu teritorijas savulaik ietilpušas Ropažu novada vēsturiskajā teritorijā.

 

Datora versija