Projekta “Zaļie ceļi Rīga-Pleskava” partneru tikšanās Cesvainē

20.02.2020
Projekta “Zaļie ceļi Rīga-Pleskava” partneru tikšanās Cesvainē
16. janvārī projekta “Zaļā tūrisma ceļu attīstība Latvijas un Krievijas pierobežas reģionā, izveidojot vienotu ilgtspējīgu attīstību mazām pilsētām un lauku teritorijām” partneri un tūrisma speciālisti tikās Cesvainē, lai turpinātu darbu pie projekta realizācijas.

Tikšanās reizē Cesvaines domes priekšsēdētājs Vilnis Špats sadarbības partnerus iepazīstināja ar Cesvaini un tās atpazīstamākajiem objektiem, savukārt  tūrisma jomas pārstāvji prezentēja novada pagājušā gada sasniegumus kultūras un tūrisma jomā.

Sanāksmes laikā viens no galvenajiem uzdevumiem bija vienoties par Zaļā ceļa savienojošajiem posmiem. Tas ļauj precīzi plānot turpmākās darbības attiecībā uz ceļu garumiem un to marķēšanu. Zaļajam ceļam Vientuļi – Viļaka-Gulbene-Cesvaine-Madona-Ērgļi-Ropaži  varētu tikt  piešķirts nacionālā velomaršruta statuss ar numuru 5.

Līdz februāra beigām katram partnerim ir jāapseko un jāapzina savienojošo ceļu zīmju lokācijas vietas, kas nozīmē fizisku ceļa apsekošanu, GPS koordinātu fiksēšanu, foto attēlu fiksācijas, ja nepieciešams, potenciālo zīmju izvietošanas saskaņošana ar Valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”. Vienlaikus apsekojot ceļu tiek identificēts nepieciešamais tīrīšanas darbu apjoms, kā arī apzināti potenciāli motorizētajam transportam slēdzamie ceļu posmi.             Partneriem ir jāapkopo precīza informācija par to, cik daudz Zaļo ceļu kilometru zīmju gulšņi tiem būs nepieciešami, fiksējot precīzas lokācijas vietas un foto fiksācijas pirms zīmju uzstādīšanas.

Katrs partneris ir veicis apsekojamu tai vietai, kur tiks uzstādīta tūristu skaitīšanas ierīce, lai fiksētu kājāmgājēju, velobraucēji un auto braucēju plūsmu. Ir uzsāktas sarunas ar potenciālajiem pakalpojuma sniedzējiem, lai vienotos par tehnisko risinājumu.

Šobrīd norit aktīvs darbs arī pie karšu izstrādes, katrs partneris ir apkopojis informāciju par tūrisma objektiem un pakalpojumu sniedzējiem līnijas tuvumā.

Vienlaikus Ropažu novada pašvaldība aktīvi sadarbojas ar Satiksmes ministriju un VAS „Latvijas dzelzceļš”, lai risinātu jautājumu par bijušās dzelzceļa līnijas īpašumtiesībām.

Latvijas—Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.—2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Latvijas—Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.—2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa ir www.latruscbc.eu.

 

Datora versija