Ropažu novada iedzīvotājiem iespējams bez maksas nodot pārtikas atkritumus

05.09.2019
Ropažu novada iedzīvotājiem iespējams bez maksas nodot pārtikas atkritumus
Ropažu novada iedzīvotājiem iespējams bez maksas nodot pārtikas atkritumus – jebkādus pārtikas produktus ar iztecējušiem derīguma termiņiem, neatbilstošas glabāšanas vai pārvadāšanas rezultātā bojātu un nederīgu pārtiku, pārtikas pārpalikumus, arī zāli, lapas, nederīgus ābolus un kartupeļus tālākai pārstrādei.

Atsevišķos gadījumos iespējams arī vienoties par atkritumu savākšanu atkarībā no atrašanās vietas un apjomiem.

Nederīgās, bojātās pārtikas preces iespējams nodot SIA “ReCikls”, Villasmuižā, “Pūpolos” (vecā cūku ferma), iepriekš zvanot pa tālruni 24113393.

Datora versija