Seminārs: Projektu sagatavošana LEADER programmas 2019.gada projektu konkursa 5. Kārtai “Atbalsta sniegšana uzņēmējdarbības paplašināšanai un uzsākšanai”

10.12.2019
Seminārs: Projektu sagatavošana LEADER programmas 2019.gada projektu konkursa 5. Kārtai “Atbalsta sniegšana uzņēmējdarbības paplašināšanai un uzsākšanai”
2019.gada 13. decembrī, plkst. 14.00. Ropažu novada bibliotēkā, Ropažos, Centra ielā 3.

DARBA KĀRTĪBA

13:50-14:00 - Reģistrācija
14:00-14:20 - LEADER programmas atbalsts uzņēmējdarbībai Ropažu un Garkalnes novadu teritorijās. SVVA Stratēģija. Administratīvā vad. Jana Mihailova
14:20-14:40 - ALTUM piedāvājums biznesa uzsācējiem. Kredītprojektu vadītāja Lolita Siliņa
14:40-14:50 - Kafijas pauze
14:50-15:30 - Projektu vērtēšanas kritēriji. Papildus iesniedzamie dokumenti. Projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšana 
15:30-16:00 - Biežāk pieļautās kļūdas LEADER projektos. Biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” padomes locekle Eva Haberkorne-Vimba

Jautājumi un atbildes
 
 
Lai prognozētu semināra dalībnieku skaitu un sagatavotos tam, lūdzam līdz 13. decembra plkst. 10:00 semināra dalībniekiem pieteikties pa tālruni 29494781 vai e-pastu ropazigarkalne@gmail.com

*Darba kārtībā iespējamas izmaiņas

 

Datora versija