Kontakti

Ropažu pagasta pārvalde

Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV–2135
Kontakttālrunis: +371 67918666 (darba laikā)
Domes dežurants: +371 67918216
E–pasts: ropazi.parvalde@ropazi.lv

Pārvaldes vadītājs: Zigurds Blaus
Tālrunis: 29272565
E-pasts: zigurds.blaus@ropazi.lv

TĀLRUNIS INFORMĀCIJAI: 67918666

E-pasts: ropazi.parvalde@ropazi.lv
Adrese: Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV-2135

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA:
Pirmdiena: 11:00-13:00
Ceturtdiena: 14:00-18:00

DARBA LAIKS:

Pirmdiena     9.00 – 13.00  13.30 – 19.00
Otrdiena       8.30 – 13.00  13.30 – 17.00
Trešdiena       8.30 – 13.00  13.30 – 17.00
Ceturtdiena   8.30 – 13.00  13.30 – 18.00
Piektdiena     8.30 – 14.00  (bez pusdienu pārtraukuma)

Juridiskā un lietvedības daļa
Oskars Ašmanis, vadītājs 
67918525, oskars.asmanis@ropazi.lv

Aija Brutāne, vadītāja vietniece
67918525, aija.brutane@ropazi.lv

Ramona Kruzina, referente
67918217, ramona.kruzina@ropazi.lv

Laura Moralesa - Harrisa, referente, klientu apkalpošanas speciāliste
67918666, ropazi.parvalde@ropazi.lv

Vita Klubure, referente
67918666, ropazi.parvalde@ropazi.lv

Baiba Ozoliņa, referente
67918350, baiba.ozolina@ropazi.lv

Aija Ninnere, nekustamo īpašumu speciāliste
67918350, aija.ninnere@ropazi.lv

 
Sabiedrisko attiecību daļa
Inga Koleča, vadītāja
67918580, 29220892 inga.koleca@ropazi.lv

Liene Mihailova,
67918580, 28694747 liene.mihailova@ropazi.lv

Informāciju tehnoloģijas
Reinis Putniņš, datorsistēmu administrators
reinis.putnins@ropazi.lv

 

Fizisko personu datu aizsardzības speciālists
27303142, das@dsa.lv 

 

Finanšu un grāmatvedības daļa
Anna Ancena, grāmatvede
67918563, anna.ancena@ropazi.lv

Dace Ejuba, grāmatvede
67918266, dace.ejuba@ropazi.lv

Ilze Kalniņa, grāmatveža palīgs
67918266, ilze.kalnina@ropazi.lv

Aina Bernharde, nodokļu administratore
67918573, aina.bernharde@ropazi.lv

Dace Babule - Kalniņa, grāmatvede - kasiere
‌67918390, dace.babule@ropazi.lv

Attīstības daļa

Sanita Upīte, vadītāja
67918553,  29794202, sanita.upite@ropazi.lv

Diāna Viļčuka, projektu vadītāja
67918553, diana.vilcuka@ropazi.lv

Laura Mašnovska, tūrisma organizatore
67918553, laura.masnovska@ropazi.lv

Dienas centri
Daiga Jokste, vadītāja
29690233, daiga.jokste@ropazi.lv

Ilvars Ieviņš, jaunatnes lietu speciālists
67918553, 26805400, ilvars.ievins@ropazi.lv

Būvvalde
Sporta iela 2k2, Ropažu Kultūras un izglītības centrs, Ropaži, LV 2135

‌Maija Rinka, vadītāja
‌67918203, maija.rinka@ropazi.lv

Ainārs Linde, Teritorijas plānotājs - arhitekts
67918205, ainars.linde@ropazi.lv

Jānis Blaus, vides pārvaldības speciālists
67918567, janis.blaus@ropazi.lv

Santa Ansule, Konsultants - vecākais referents
67918221, santa.birzniece@ropazi.lv

Aigars Hralovskis, būvinspektors
67918263, aigars.hralovskis@ropazi.lv 

Dace Malnača, juriste - konsultante
67918221, dace.malnaca@ropazi.lv

Sociālais dienests
Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu novads LV–2135
Fakss: +371 67918437

Reģistrācijas numurs: 40900030587

Sarmīte Cibuļska, vadītāja
67918515, soc@ropazi.lv

Laila Spilva, sociālā darbiniece
67186962, laila.spilva@ropazi.lv

Agnese Alksne, sociālā darbiniece
67186961, agnese.alksne@ropazi.lv

Agnese Jurika, sociālā darbiniece
67918447, agnese.jurika@ropazi.lv

Administrators - 67186491

Dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas iela 13 2. stāvs, 8c kabinets, Ropaži, Ropažu novads LV–2135
tālrunis 67918522, fakss 67186491

Reģistrācijas numurs:40900031065

Gunta Grinberga, vadītāja
67918522, 28327129, dzimtsaraksts@ropazi.lv

Darba laiks
Pirmdien 9:00–13:00 14:00–15:00
Trešdien 14:00–17:00
Ceturtdien 9:00–13:00 14:00–15:00

Bāriņtiesa
Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu novads, LV–2135
67918218, 29133315, barintiesa@ropazi.lv 

Reģistrācijas numurs: 40900031351

Ingrīda Zunde, priekšsēdētāja
Dace Malnača, locekle
Gita Bērziņa, locekle
Evija Konošonoka, locekle
Daiga Jokste, locekle
67918218

Darba laiks
Pirmdien 9:00 – 13:00 14:00 – 18:00
Ceturtdien 9:00 – 13:00 14:00 – 18:00
Bāriņtiesas sēdes — trešdienās 16:00.

 
Kultūras un izglītības centrs
Sporta iela 2/k.2, Ropaži, Ropažu novads, LV–2135
67918591, kultura@ropazi.lv

Reģistrācijas numurs: 40900030604

Sanita Megere–Klevinska, vadītāja
67918571, 29224470, sanita.megere@ropazi.lv

Lāsma Kondrāte, vadītāja vietniece saimnieciskajos jautājumos
67918591, lasma.kondrate@ropazi.lv 

Valda Eglīte, administratore
67918591, valda.eglite@ropazi.lv

 

Ropažu sporta centrs 
Sporta iela 2 k-1, Ropaži, Ropažu nov., LV-2135

Reģistrācijas numurs: 40900030619

Evita Eglāja, vadītāja
67918462, 29576220, evita.eglaja@ropazi.lv

Raimonds Umbraško, ēkas un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
67918406, 22848494

Gaļina Bumbiere, administratore
67918406

Biruta Rubīna, administratore
67918406

Sandra Stūrestepe, administratore
67918406

 

Zaķumuižas sporta zāle
Rita Krišjāne, administratore
67958498

Una Sīpolniece, administratore
67958498 

Datora versija