2007. gads

Saistošie noteikumi Nr.3 "Par Ropažu novada pašvaldības 2007. gada budžetu" (apstiprināti 21.02.2007. domes sēdē)
.pdf
13.02.2016
Datora versija