2008. gads

Saistošie noteikumi Nr.7 "Par Ropažu novada pašvaldības 2008. gada budžetu" (apstiprināti 30.01.2008. domes sēdē)
.pdf
13.02.2016
Datora versija