2009. gads

Saistošie noteikumi Nr.3 "Par Ropažu novada pašvaldības 2009. gada budžetu" (apstiprināti 28.01.2009. domes sēdē)
.pdf
13.02.2016
Datora versija