2011. gads

Saistošie noteikumi Nr.3 "Par Ropažu novada pašvaldības 2011. gada budžetu" (apstiprināti 26.01.2011. domes sēdē)
.pdf
13.02.2016
Datora versija