2018. gads

7 25.04.2018 Par sociālajiem pakalpojumiem Ropažu novadā
6 28.02.2018 Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 2015. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par pašvaldības pabalstu 80; 85; 90; 95; 100 un vairāk gadu sasniegušām personām""
1 24.01.2018 Par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Ropažu novadā
5 24.01.2018 Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 2017. gada 26. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 9 "Ropažu novada pašvaldības nolikums"
4 24.01.2018 Par Ropažu novada pašvaldības 2018. gada budžetu
Datora versija