2020. gads

14 22.12.2020 Ropažu novada pašvaldības nolikums
15 30.12.2020 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2020 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam"
13 22.12.2020 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2020 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam"
9 23.09.2020 Par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam
8 26.08.2020 Ropažu novada domes 2020.gada 26.augusta saistošie noteikumi Nr.8/2020 “Ropažu novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”
6 27.05.2020 Ropažu novada pašvaldības 2020. gada 29. aprīļa saistošie noteikumi Nr.6/2020 “Grozījums Ropažu novada pašvaldības 2019. gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr. 6/2019 „Par ielu tirdzniecības kārtību un pašvaldības nodevu ielu tirdzniecībai publiskās vietās Ropažu novada pašvaldības teritorijā””
5 29.04.2020 Ropažu novada pašvaldības 2020. gada 29. aprīļa saistošie noteikumi Nr.5/2020 "Grozījums Ropažu novada pašvaldības 2013. gada 12. decembra saistošajos noteikumos Nr. 14 "Par Ropažu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu"
4 29.04.2020 Ropažu novada pašvaldības 2020. gada 29. aprīļa saistošie noteikumi Nr.4/2020 "Grozījums Ropažu novada pašvaldības 2011. gada 20. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6 "'Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ropažu novadā"
3 29.04.2020 Grozījums Ropažu novada pašvaldības 2017. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/2017 "Par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam"
2 20.03.2020 Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 2019. gada 27. novembra saistošajos noteikumos Nr. 16/2019 „Ropažu novada pašvaldības nolikums”
1 29.01.2020 Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam
Datora versija