2010. gads

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Par daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Ropažu novadā
ID Nr. RNP 14-2010/1-6.4.3/10 ERAF
Paziņojuma datums 08.09.2010
Iesniegšanas datums 20.09.2010
Statuss Noslēdzies
Uzvarētājs SIA MIKOR

Dokumenti

Iepirkuma ar id. Nr. RNP 14-2010/1-6.4.3/10 ERAF nolikums
.doc
09.09.2010
Pielikums Nr.1 iepirkuma ar id. Nr. RNP 14-2010/1-6.4.3/10 nolikumam
.xls
08.09.2010
Pielikums Nr.2 iepirkuma ar id. Nr. RNP 14-2010/1-6.4.3/10 nolikumam
.doc
08.09.2010
Pielikums Nr.3 iepirkuma ar id. Nr. RNP 14-2010/1-6.4.3/10 nolikumam
.doc
08.09.2010
Pielikums Nr.4 iepirkuma ar id. Nr. RNP 14-2010/1-6.4.3/10 nolikumam
.doc
08.09.2010
Pielikums Nr.5 iepirkuma ar id. Nr. RNP 14-2010/1-6.4.3/10 nolikumam
.doc
08.09.2010
Pielikums Nr.6 iepirkuma ar id. Nr. RNP 14-2010/1-6.4.3/10 nolikumam
.doc
08.09.2010
Pielikums Nr.7 iepirkuma ar id. Nr. RNP 14-2010/1-6.4.3/10 nolikumam
.doc
08.09.2010
Pielikums Nr.8 iepirkuma ar id. Nr. RNP 14-2010/1-6.4.3/10 nolikumam
.xls
08.09.2010
Pielikums Nr.9 iepirkuma ar id. Nr. RNP 14-2010/1-6.4.3/10 nolikumam
.doc
08.09.2010
Pielikums Nr.9-1 iepirkuma ar id. Nr. RNP 14-2010/1-6.4.3/10 nolikumam
.xls
08.09.2010
Pielikums Nr.9-2 iepirkuma ar id. Nr. RNP 14-2010/1-6.4.3/10 nolikumam
.xls
08.09.2010
Pielikums Nr.9-3 iepirkuma ar id. Nr. RNP 14-2010/1-6.4.3/10 nolikumam
.xls
08.09.2010
Pielikums Nr.10 iepirkuma ar id. Nr. RNP 14-2010/1-6.4.3/10 nolikumam
.doc
08.09.2010
Pielikums Nr.11 iepirkuma ar id. Nr. RNP 14-2010/1-6.4.3/10 nolikumam
.doc
08.09.2010
Pielikums Nr.12 iepirkuma ar id. Nr. RNP 14-2010/1-6.4.3/10 nolikumam
.doc
08.09.2010
Pielikums Nr.9-4-1 iepirkuma ar id. Nr. RNP 14-2010/1-6.4.3/10 ERAF nolikumam
.pdf
08.09.2010
Pielikums Nr.9-4-2 iepirkuma ar id. Nr. RNP 14-2010/1-6.4.3/10 ERAF nolikumam
.pdf
08.09.2010
Ieprikuma ar id. Nr. RNP 14-2010/1-6.4.3/10 ERAF paziņojums par līgumu
.xls
09.09.2010
Iepirkuma „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Ropažu novadā", identifikācijas Nr. RND14-2010/1-6.4.3/10ERAF papildus informācija par iepirkuma priekšmetu un nolikumu - atbildes uz kandidātu uzdotajiem jautājumiem
.doc
15.09.2010
Iepirkuma ar id. Nr. paziņojums par rezultātu RNP 14-2010/1-6.4.3/10ERAF
.xls
12.10.2010
Datora versija