2012. gads

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Dalītās atkritumu šķirošanas konteineru iegāde Ropažu novadam
ID Nr. RNP/2012/24
Paziņojuma datums 20.12.2012
Iesniegšanas datums 07.01.2013
Statuss Pārtraukts
Uzvarētājs -

Dokumenti

Iepirkuma „Dalītās atkritumu šķirošanas konteineru iegāde Ropažu novadam”, ID Nr. RNP/2012/24 NOLIKUMS
.pdf
21.12.2012
1.PIELIKUMS Tehniskā specifikācija
.pdf
21.12.2012
2.PIELIKUMS Pretendenta pieteikuma vēstule
.pdf
21.12.2012
3.PIELIKUMS Informācija per Pretendentu
.pdf
21.12.2012
4.PIELIKUMS Tehniskais piedāvājums
.pdf
21.12.2012
5.PIELIKUMS Finanšu piedāvājums
.pdf
21.12.2012
6.PIELIKUMS Pretendenta apliecinājums
.pdf
21.12.2012
7.PIELIKUMS Pieņemšanas nodošanas akts
.pdf
21.12.2012
8.PIELIKUMS Iepirkuma līgums
.pdf
21.12.2012
Jautājumi un skaidrojumi par iepirkumu "Dalītās atkritumu šķirošanas konteineru iegāde Ropažu novadam", identifikācijas Nr. RNP/2012/24
.pdf
04.01.2013
Datora versija