2012. gads

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Dalītās atkritumu vākšanas sistēmas ieviešana Ropažu novadā – atkritumu šķirošanas konteineru piegāde
ID Nr. RNP/2012/8KF
Paziņojuma datums 03.05.2012
Iesniegšanas datums 11.06.2012
Statuss Pārtraukts
Uzvarētājs -

Dokumenti

Iepirkuma "Dalītās atkritumu vākšanas sistēmas ieviešana Ropažu novadā - atkritumu šķirošanas konteineru piegāde", ID Nr. RNP/2012/8KF NOLIKUMS
.pdf
07.05.2012
1.PIELIKUMS Tehniskā specifikācija
.pdf
07.05.2012
2.PIELIKUMS Piedāvājuma nodrošinājuma forma
.pdf
07.05.2012
3.PIELIKUMS Pretendenta pieteikuma vēstule
.pdf
07.05.2012
4.PIELIKUMS Informācija par pretendentu
.pdf
07.05.2012
5.PIELIKUMS Pretendenta veikto preču piegāžu saraksts
.pdf
07.05.2012
6.PIELIKUMS Tehniskais piedāvājums
.pdf
07.05.2012
7.PIELIKUMS Finanšu piedāvājums
.pdf
07.05.2012
8.PIELIKUMS Pretendenta (darbuzņēmēja) apliecinājums
.pdf
07.05.2012
9.PIELIKUMS Preču nodošanas - pieņemšanas akts
.pdf
07.05.2012
10.PIELIKUMS Iepirkuma līguma projekts
.pdf
07.05.2012
Datora versija