2012. gads

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Dalītās atkritumu vākšanas sistēmas ieviešana Ropažu novadā - šķiroto atkritumu savākšanas laukuma un sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu izbūve
ID Nr. RNP/2012/9KF
Paziņojuma datums 07.05.2012
Iesniegšanas datums 28.05.2012
Statuss Noslēdzies
Uzvarētājs SIA „MIKORe”

Dokumenti

Iepirkuma "Dalītās atkritumu vākšanas sistēmas ieviešana Ropažu novadā - šķiroto atkritumu savākšanas laukuma un sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu izbūve", ID Nr. RNP/2012/9KF NOLIKUMS
.pdf
07.05.2012
1.PIELIKUMS Tehniskā specifikācija (būvapjomi)
.pdf
07.05.2012
2.PIELIKUMS Piedāvājuma nodrošinājuma forma
.pdf
07.05.2012
3.PIELIKUMS Pretendenta pieteikuma vēstule
.pdf
07.05.2012
4.PIELIKUMS Informācija par pretendentu
.pdf
07.05.2012
5.PIELIKUMS Pretendenta iepriekš veikto būvdarbu saraksts
.pdf
07.05.2012
6.PIELIKUMS Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas izziņa
.pdf
07.05.2012
7.PIELIKUMS Informācija par pretendenta darbuzņēmējiem (apakšuzņēmējiem)
.pdf
07.05.2012
8.PIELIKUMS Laika grafiks tāmei
.xls
07.05.2012
9.PIELIKUMS Finanšu piedāvājums
.pdf
07.05.2012
9.1.PIELIKUMS Būvniecības koptāme
.xls
07.05.2012
9.2.PIELIKUMS Lokālā tāme
.xls
07.05.2012
9.3.PIELIKUMS Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
.xls
07.05.2012
10.PIELIKUMS Uzņēmuma līgums
.pdf
07.05.2012
11.PIELIKUMS Pretendenta (darbuzņēmēja) apliecinājums
.pdf
07.05.2012
Arhitektūras daļa Tehniskā projekta ģenerālais plāns
.pdf
07.05.2012
Arhitektūras daļa nojume-šķirotava
.pdf
07.05.2012
Arhitektūras daļa Sardzes ēka
.pdf
07.05.2012
Arhitektūras daļa Šķirotavas fasādes
.pdf
07.05.2012
Arhitektūras daļa Šķirotavas griezums
.pdf
07.05.2012
Arhitektūras daļa Šķirotavas jumta plāns
.pdf
07.05.2012
Arhitektūras daļa Šķirotavas plāns
.pdf
07.05.2012
Arhitektūras daļa Paskaidrojuma raksts
.pdf
07.05.2012
Būvkonstrukciju daļa Šķirotava
.pdf
07.05.2012
Elektroapgādes un apgaismojuma tīkla daļa ģenerālais plāns
.pdf
07.05.2012
Elektroapgādes un apgaismojuma tīkla daļa Ārējo elektrotīklu shēma
.pdf
07.05.2012
Elektroapgādes un apgaismojuma tīkla daļa Paskaidrojuma raksts
.pdf
07.05.2012
Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa Vispārējie rādītāji ŪKT sistēmām
.pdf
07.05.2012
Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa Ģenerālplāns ar ŪKT trasēm
.pdf
07.05.2012
Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa Garenprofils - Ū1 ūdensvada trase
.pdf
07.05.2012
Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa Garenprofils - K1, K2 kanalizācijas trase
.pdf
07.05.2012
Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa Sarga ēka-plāns ar ŪK sistēmām, shēmas
.pdf
07.05.2012
Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa Paskaidrojuma raksts
.pdf
07.05.2012
Iepirkuma ar ID Nr. RNP/2012/9KF rezultāti
.xls
10.07.2012
Datora versija