2012. gads

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Kristāli” , Ropažos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
ID Nr. RNP/2012/16ERAF
Paziņojuma datums 06.07.2012
Iesniegšanas datums 17.07.2012
Statuss Pārtraukts
Uzvarētājs -

Dokumenti

Iepirkuma "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Kristāli", Ropažos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi", ID Nr. RNP/2012/16ERAF NOLIKUMS
.pdf
06.07.2012
1.PIELIKUMS Tehniskā specifikācija (būvapjomi)
.pdf
06.07.2012
1.1.PIELIKUMS Logu specifikācija (ailu aizpildījuma specifikācija)
.jpg
06.07.2012
1.2.PIELIKUMS Mezgli (gala sienas siltinājuma mezgls; bēniņu pārseguma siltinājuma mezgls; kāpņu telpas loga ailas mezgls)
.jpg
06.07.2012
2.PIELIKUMS Piedāvājuma nodrošinājuma forma
.pdf
06.07.2012
3.PIELIKUMS Pretendenta pieteikuma vēstule
.pdf
06.07.2012
4.PIELIKUMS Informācija par Pretendentu
.pdf
06.07.2012
5.PIELIKUMS Pretendenta iepriekš veikto būvdarbu saraksts
.pdf
06.07.2012
6.PIELIKUMS Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas izziņa
.pdf
06.07.2012
7.PIELIKUMS Informācija par pretendenta darbuzņēmējiem (apakšuzņēmējiem)
.pdf
06.07.2012
8.PIELIKUMS Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks (Laika grafiks tāmei Nr.1)
.pdf
06.07.2012
9.PIELIKUMS Finanšu piedāvājums
.pdf
06.07.2012
9.1.PIELIKUMS Būvniecības koptāme
.pdf
06.07.2012
9.2.PIELIKUMS Lokālā tāme
.pdf
06.07.2012
9.3.PIELIKUMS Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
.pdf
06.07.2012
10.PIELIKUMS Uzņēmuma līgums
.pdf
06.07.2012
11.PIELIKUMS Pretendenta (darbuzņēmēja) apliecinājums
.pdf
06.07.2012
Datora versija