2012. gads

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka 1, Zaķumuižā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
ID Nr. RNP/2012/12ERAF
Paziņojuma datums 07.06.2012
Iesniegšanas datums 16.07.2012
Statuss Pārtraukts
Uzvarētājs -

Dokumenti

Iepirkuma "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka 1, Zaķumuižā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" ID Nr. RNP/2012/12ERAF NOLIKUMS
.pdf
12.06.2012
1.PIELIKUMS Tehniskās specifikācijas (Būvapjomi)
.pdf
12.06.2012
2.PIELIKUMS Piedāvājuma nodrošinājuma forma
.pdf
12.06.2012
3.PIELIKUMS Pretendenta pieteikuma vēstule
.pdf
12.06.2012
4.PIELIKUMS Informācija par pretendentu
.pdf
12.06.2012
5.PIELIKUMS Pretendenta iepriekš veikto būvdarbu saraksts
.pdf
12.06.2012
6.PIELIKUMS Atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijas apliecinājums
.pdf
12.06.2012
7.PIELIKUMS Informācija par pretendenta darbuzņēmējiem (apakšuzņēmējiem)
.pdf
12.06.2012
8.PIELIKUMS Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks (Laika grafiks tāmei Nr.1)
.pdf
12.06.2012
9.PIELIKUMS Finanšu piedāvājums
.pdf
12.06.2012
9.1.PIELIKUMS Būvniecības koptāme
.pdf
12.06.2012
9.2.PIELIKUMS Lokālā tāme
.pdf
12.06.2012
9.3.PIELIKUMS Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
.pdf
12.06.2012
9.4.PIELIKUMS Logu specifikācijas (Nomaināmie logi un durvis, skats no ēkas ārpuses)
.jpg
12.06.2012
9.5.-1.PIELIKUMS Mezgli (pagraba pārseguma mezgls; ārsienas mezgls; jumta mezgls; ieejas jumtiņa mezgls)
.jpg
12.06.2012
9.5.-2.PIELIKUMS Mezgli (ārsienas starplogu pildījuma mezgls; 3.stāva pārseguma mezgls; cokola mezgls)
.jpg
12.06.2012
10.PIELIKUMS Uzņēmuma līgums
.pdf
12.06.2012
11.PIELIKUMS Pretendenta (darbuzņēmēja) apliecinājums
.pdf
12.06.2012
Jautājumi un skaidrojumi par iepirkumu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka 1, Zaķumuižā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi", ID Nr. RNP/2012/12ERAF
.docx
02.07.2012
Jautājumi un skaidrojumi par iepirkumu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka 1, Zaķumuižā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi", ID Nr. RNP/2012/12ERAF
.pdf
13.07.2012
Datora versija