2012. gads

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Priedes” 4, Silakrogā, Ropažu novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
ID Nr. RNP/2012/14ERAF
Paziņojuma datums 22.06.2012
Iesniegšanas datums 30.07.2012
Statuss Pārtraukts
Uzvarētājs

Dokumenti

Iepirkuma "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Priedes" 4, Silakrogā, Ropažu novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" ID Nr. RNP/2012/14ERAF NOLIKUMS
.pdf
25.06.2012
1.PIELIKUMS Tehniskā specifikācija (būvapjomi)
.pdf
25.06.2012
2.PIELIKUMS Piedāvājuma nodrošinājuma forma
.pdf
25.06.2012
3.PIELIKUMS Pretendenta pieteikuma vēstule
.pdf
25.06.2012
4.PIELIKUMS Informācija par pretendentu
.pdf
25.06.2012
5.PIELIKUMS Pretendenta iepriekš veikto būvdarbu saraksts
.pdf
25.06.2012
6.PIELIKUMS Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas izziņa
.pdf
25.06.2012
7.PIELIKUMS Informācija par pretendenta darbuzņēmējiem (apakšuzņēmējiem)
.pdf
25.06.2012
8.PIELIKUMS Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks (Laika grafiks tāmei Nr.1)
.pdf
25.06.2012
9.PIELIKUMS Finanšu piedāvājums
.pdf
25.06.2012
9.1.PIELIKUMS Būvniecības koptāme
.pdf
25.06.2012
9.2.PIELIKUMS Lokālā tāme
.pdf
25.06.2012
9.3.PIELIKUMS Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
.pdf
25.06.2012
9.4.PIELIKUMS Logu - durvju specifikācija
.pdf
25.06.2012
9.5.PIELIKUMS Mezgli (Cokola-ārsienas-pagraba grīdas mezgls; parapeta un bēniņu pārseguma siltinājuma mezgls; loga ailas siltinājuma mezgls)
.jpg
25.06.2012
10.PIELIKUMS Uzņēmuma līgums
.pdf
25.06.2012
11.PIELIKUMS Pretendenta (darbuzņēmēja) apliecinājums
.pdf
25.06.2012
Jautājumi un skaidrojumi par iepirkumu "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Priedes" 4, Silakrogā, Ropažu novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" ID Nr. RNP/2012/14ERAF
.docx
02.07.2012
Datora versija