2012. gads

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Rubīni” Ropažos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
ID Nr. RNP/2012/10ERAF
Paziņojuma datums 31.05.2012
Iesniegšanas datums 12.06.2012
Statuss Pārtraukts
Uzvarētājs

Dokumenti

Iepirkuma "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Rubīni", Ropažos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" ID Nr. RNP/2012/10ERAF NOLIKUMS
.pdf
01.06.2012
1.PIELIKUMS Tehniskās specifikācijas (būvapjomi)
.pdf
01.06.2012
1.1.PIELIKUMS Logu un durvju specifikācija
.pdf
01.06.2012
1.2.PIELIKUMS Mezgli
.jpg
01.06.2012
2.PIELIKUMS Piedāvājuma nodrošinājuma forma
.pdf
01.06.2012
3.PIELIKUMS Pretendenta pieteikuma vēstule
.pdf
01.06.2012
4.PIELIKUMS Informācija par pretendentu
.pdf
01.06.2012
5.PIELIKUMS Pretendenta iepriekš veikto būvdarbu saraksts
.pdf
01.06.2012
6.PIELIKUMS Būvdarbu vadītājakvalifikācijas izziņa
.pdf
01.06.2012
7.PIELIKUMS Informācija par pretendenta darbuzņēmējiem (apakšuzņēmējiem)
.pdf
01.06.2012
8.PIELIKUMS Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks (Laika grafiks tāmei Nr.1)
.pdf
01.06.2012
9.PIELIKUMS Finanšu piedāvājums
.pdf
01.06.2012
9.1. PIELIKUMS Būvniecības koptāme
.pdf
01.06.2012
9.2.PIELIKUMS Lokālā tāme
.pdf
01.06.2012
9.3.PIELIKUMS Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
.pdf
01.06.2012
10.PIELIKUMS Uzņēmuma līgums
.pdf
01.06.2012
11.PIELIKUMS Pretendenta (darbuzņēmēja) apliecinājums
.pdf
01.06.2012
Jautājumi un skaidrojumi par iepirkumu "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Rubīni", Ropažos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" ID Nr. RNP/2012/10ERAF
.pdf
11.06.2012
Datora versija