2012. gads

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Rubīni", Ropažos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
ID Nr. RNP/2012/13ERAF
Paziņojuma datums 22.06.2012
Iesniegšanas datums 09.07.2012
Statuss Noslēdzies
Uzvarētājs Personu apvienība SIA „ULRE” un SIA "ANBI"

Dokumenti

Iepirkuma "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Rubīni", Ropažos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" ID Nr. RNP/2012/13ERAF NOLIKUMS
.pdf
22.06.2012
1.PIELIKUMS Tehniskās specifikācijas (būvapjomi)
.pdf
22.06.2012
1.1.PIELIKUMS Logu un durvju specifikācija
.pdf
22.06.2012
1.2.PIELIKUMS Mezgli
.jpg
22.06.2012
2.PIELIKUMS Piedāvājuma nodrošinājuma forma
.pdf
22.06.2012
3.PIELIKUMS Pretendenta pieteikuma vēstule
.pdf
22.06.2012
4.PIELIKUMS Informācija par pretendentu
.pdf
22.06.2012
5.PIELIKUMS Pretendenta iepriekš veikto būvdarbu saraksts
.pdf
22.06.2012
6.PIELIKUMS Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas izziņa
.pdf
22.06.2012
7.PIELIKUMS Informācija par pretendenta darbuzņēmējiem (apakšuzņēmējiem)
.pdf
22.06.2012
8.PIELIKUMS Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks (Laika grafiks tāmei Nr.1)
.pdf
22.06.2012
9.PIELIKUMS Finanšu piedāvājums
.pdf
22.06.2012
9.1.PIELIKUMS Būvniecības koptāme
.pdf
22.06.2012
9.2.PIELIKUMS Lokālā tāme
.pdf
22.06.2012
9.3.PIELIKUMS Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
.pdf
22.06.2012
10.PIELIKUMS Uzņēmuma līgums
.pdf
22.06.2012
11.PIELIKUMS Pretendenta (darbuzņēmēja) apliecinājums
.pdf
22.06.2012
Jautājumi un skaidrojumi par iepirkumu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Rubīni", Ropažos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi", ID Nr. RNP/2012/10ERAF
.docx
02.07.2012
Iepirkuma ar ID Nr. RNP/2012/13ERAF rezultāti
.xls
29.10.2012
Datora versija